Tillbaka

Moderaterna vill minska biodrivmedel i transportsektorn – trots ökad produktionskapacitet till 2024

Biodrivmedel har varit den snabbaste metoden att minska svenska koldioxidutsläpp de senaste åren. Nu vill moderaterna kraftigt öka de svenska utsläppen genom att minska inblandningen av biodrivmedel i transportsektorn.

Moderaternas förslag att minska inblandningen av biodrivmedel hotar biodrivmedelsföretagen.

Konsekvensen blir att de helt tar bort marknaden för biodrivmedelsföretagen som just nu investerar stort i nya fabriker.

Moderaterna bromsar utvecklingen

– Det är häpnadsväckande industri- och näringspolitik från moderaterna, samtidigt som man ställer sig på bromsen i klimatpolitiken och ökar utsläppen med flera miljoner ton koldioxid, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

Under 2022 finns 15 anläggningar i Sverige som kan producera cirka 7,5 TWh biodrivmedel per år. Till 2024 kommer den svenska produktionskapaciteten öka och nå 20 TWh per år, vilket motsvarar nära 25 procent av alla vägtransporter. Det motsvarar en lika mängd biodrivmedel som hela importen år 2022.

Ökat utbud sänker priser

– Det är sällsynt dålig tajming på moderaternas förslag. Det ökade utbudet av biodrivmedel de närmaste åren kommer att sänka priserna på diesel från dagens nivåer. Politikerna borde vara angelägna om att stimulera ytterligare svensk produktion efter 2024 för att öka energisäkerheten och hålla nere priserna. En satsning på biodrivmedel är ett utmärkt sätt att både hålla nere drivmedelspriserna och samtidigt klara klimatpolitiken. Moderaternas förslag är synnerligen ogenomtänkt, säger Gustav Melin.

Vi använder oss av cookies.Läs mer