Tillbaka

Nästan 80 procent fossilfritt i kollektivtrafiken redan idag

Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat med tio procent sedan förra året och är nu 77,7 procent. 

Kollektivtrafiken i Blekinge, Stockholms och Södermanlands län har högst andel förnybara drivmedel. Källa: FRIDA miljö- och fordonsdatabas, Svensk Kollektivtrafik. Enhet: fordonskilometer med förnybara bränslen i procent.

Kollektivtrafiken i Blekinge, Stockholms och Södermanlands län har högst andel förnybara drivmedel. Källa: FRIDA miljö- och fordonsdatabas, Svensk Kollektivtrafik. Enhet: fordonskilometer med förnybara bränslen i procent.

– Det är inspirerande att se vilka snabba framsteg som har gjorts inom kollektivtrafiken, som redan nu nästan är fossiloberoende. Detta fossiloberoende har uppnåtts på relativt kort tid. Det finns bussar som kan tankas med förnybart, det finns tankställen och det finns flera förnybara drivmedel att välja mellan. För tio år sedan var andelen förnybart endast sex procent i kollektivtrafiken, nu nästan 80 procent, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

Det är med fyra olika biodrivmedel som kollektivtrafiken har ersatt mer än tre fjärdedelar av de fossila bränslena. Dessa förnybara drivmedel är RME/FAME, biogas, HVO och ED95.

De tre län som har högst andel förnybara biodrivmedel är Blekinge, Stockholms och Södermanlands län. De har alla en andel biodrivmedel på över 96 procent. I fler än hälften av länen ligger andelen biodrivmedel på mer än 75 procent. Men andelen förnybart i kollektivtrafiken släpar fortfarande efter i några län – Gotlands, Norrbottens, Uppsala och Västerbottens län ligger på under 30 procent.

Statistikunderlaget kommer från från Svensk Kollektivtrafik och har bearbetats av tidningen Bioenergi.

Läs mer om fossiloberoende kollektivtrafik i artikeln ”Mer än tre fjärdedelar fossilfritt i kollektivtrafiken 2016” på www.bioenergitidningen.se samt i Bioenergi nr 5-2016.

För mer information kontakta Anders Haaker, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer