Tillbaka

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

Välkommen till Advanced Biofuels Conference 18 – 20 september i Göteborg.

Tankning av bioflygbränsle. Foto: BRA

Tankning av bioflygbränsle. Foto: BRA

I den svenska valrörelsen har vi haft en het debatt kring flygskatt kontra bioflygbränsle. Många debattörer påstår att tillgången till biobränsle för flyg är begränsad, och att drivmedlet blir väldigt dyrt.

Vi har också en debatt om LNG-terminal i Göteborg. Ska vi ha gas till fartygen, eller finns det biobränslen som kan ersätta oljan till dieselmotorerna? Och hur går det med nya drivmedel till vägtrafiken, inte minst till våra lastbilar?

På konferensen kan du stämma av läget för avancerade biodrivmedel och träffa de ledande aktörerna inom producerande bolag. De kan berätta om investeringar, marknadsutveckling och teknikutveckling. Du kan lyssna till både svenska och internationella experter. Vi som arrangerar konferensen ser att det nu sker ett ”take-off” för avancerade biodrivmedel, med många nya satsningar i produktion och teknikutveckling. Man har slutat med att bara forska och prata och gått över till att agera och investera.

Internationella experter kommer bland annat från företag som LanzaTech, Air France/KLM, Unica, REG, QuantaFuels, Neste och UPM. Exempel på svenska projekt som är en del av det ”take-off” för avancerade biodrivmedel som nu sker:

  • Sunpines utbyggnad av produktion av talloljediesel i Piteå – en investering på 250 miljoner kr som ska ge ytterligare 50 000 m3 bränsle.
  • Södra investering vid Mönsterås massabruk, för produktion av 5 000 m3 biometanol.
  • Setras projekt i Gävle för pyrolys av sågspån, i samarbete med Preem.
  • Renfuels projekt i Vallviks bruk (Rottneros) för produktion av bränsle från lignin.
  • Utbyggnader av kapaciteten för produktion av HVO vid Preems och St1s raffinaderier.

Ytterligare projekt är på gång, exempelvis SCA, SunCarbon, Colabitoil med flera.

Konferensen hålls i Göteborg på Konferenscentrum Wallenberg, med studiebesök på St1 raffinaderi i Göteborg och Södra Cell Värö.

För ett fullständigt program och anmälan till konferensen (fritt tillträde för journalister)

Vi använder oss av cookies.Läs mer