Tillbaka

Outsourcing av energiförsörjning underlättar omställning till bioenergi i industrin

Genom att överlåta investeringen till en extern aktör som också sköter drift och underhåll av företagets energianläggning kan företaget istället göra större investeringar och lägga mer fokus på kärnverksamheten. Outsourcing gör att omställningen från fossilt till förnybart går snabbare och kan ge lägre energikostnad, enklare skötsel samt bättre klimatprofil, för företaget.

Allt fler tillverkande företag väljer att köpa leveranser av värme och ånga för sina tillverkningsprocesser istället för att sköta energianläggningen själva. Industriguiden 2016, som är en del av Bioenergi nummer 3-2016, innehåller flera exempel på företag som ställt om till förnybar värme och ånga samt aktörer som satsar på att underlätta omställningen för tillverkande industri i både Sverige och Finland.

– Outsourcing av energianläggningen blir vanligare vilket lett till att etablerade aktörer inom outsourcinglösningar växer och nya kommer till, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

En sådan aktör Niclas Jonsson, Böta Kvarn, entreprenören som ser till att industrin ökar farten i energiomställningen från fossilt till förnybart. Böta Kvarn omsatte drygt 20 miljoner under 2014 och räknar med att omsätta över 200 miljoner kronor under 2016.

Läs mer i Bioenergi Industriguiden 2016

För mer information, kontakta Anders Haaker, anders.haaker@bioenergitidningen.se, tel. 073-927 19 57

Vi använder oss av cookies.Läs mer