Tillbaka

Om biogasbil inte är miljöbil borde också djur klassas som ohållbara

– Regeringens förslag om att inte betrakta biogasbilar som miljöbilar är både ologiskt och obegripligt och bör inte läggas fram för riksdagen. Istället måste miljöbilsdefinitionen vidgas till att omfatta alla bilar som ger stor klimatnytta, inklusive dieselbilar som går på ren biodiesel och etanolbilar. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i samband med att Svebio lämnat in ett remissyttrande om ett regeringsförslag om upphandling av miljöbilar inklusive förslag till ändrad miljöbilsdefinition.

Ko - biogas

– Regeringen anpassar sig till ett förslag från EU som ensidigt gynnar el- och vätgasfordon och utgår från nollutsläpp från avgasröret. Men idén om att fordon inte får avge koldioxid är lika absurd som att inte tillåta djur att andas ut koldioxid. Varken fordon som går på biodrivmedel från växter eller djur som äter växter ökar halten koldioxid i atmosfären eftersom växter som blir biodrivmedel eller föda nyligen tog upp lika mycket koldioxid ur atmosfären som sedan förbränns i en motor eller i kroppen.

Den svenska politiken måste utgå från att vi behöver både elbilar och bilar som drivs med biodrivmedel. Alla olika typer av fordon och bränslen behövs för att klara det ambitiösa svenska målet för minskade utsläpp från trafiken.

Att utesluta biogasbilar ur miljöbilsdefinitionen strider också mot den svenska biogaspolitiken, där staten gett omfattande stöd för produktion, uppgradering och till tankstationer.

Politiken är motsägelsefull även i andra avseenden. Med elbusspremien gynnar staten elbussar som slår ut biogasbussar och bussar som drivs med andra biodrivmedel. Det ger ingen klimatnytta. Biogasbilar och biogasbussar har bättre klimatprestanda än elbilar och elbussar om man ser till hela livscykeln och tar hänsyn till tillverkning av fordon och batterier och dessutom räknar med minskade metanutsläpp från gödsel och avfall som används som råvara för biogasen.

Läs Svebios remissyttrande

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin 070-5244400 eller Kjell Andersson 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer