Tillbaka

Miljömålsberedningen hjälper Polen med argument för fortsatt koleldning

Det är positivt att en bred politisk majoritet är ense om en radikal svensk klimatpolitik. Men tyvärr finns det brister i förslagen, som idag presenteras av Miljömålsberedningen i DN.

– För det första är det ett riktigt dåligt förslag att inkludera ”ökat upptag i skog och mark” i de svenska klimatmålen för år 2030 och 2040. Skogen kan visserligen användas som kol-lager men har sin absolut största roll som producent av klimatvänliga produkter och förnybar energi. Skogens avgörande roll för klimatet är att ersätta fossila produkter och fossila bränslen. På så sätt minskas utsläppen av fossil koldioxid. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som kommentar till artikeln på DN Debatt.

– Det är särskilt olyckligt att Miljömålsberedningens majoritet sänder ut den här signalen nu, när EU förhandlar om klimatstyrmedlen för 2020-talet. Polen argumenterar starkt för att få tillgodoräkna sig tillväxten i sina skogar för att kunna fortsätta omfattande förbränning av kol. De svenska politikerna bör inte ge Polen argument för den typen av EU-politik.

– För det andra är det olyckligt att Miljömålsberedningen avfärdar alla möjligheter att använda kompletterande styrmedel inom systemet för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) för industrier och kraftverk. Utsläppen från den tunga industrin har idag en mycket lägre kostnad än andra klimatgasutsläpp, därför blir åtgärder i den här sektorn bland de mest effektiva. Storbritannien införde för flera år sedan ett prisgolv för sina utsläppsrätter nära 20 euro per ton koldioxid. Frankrike vill följa efter, och dessutom införa ett minimipris för hela EU. Sverige borde stötta Storbritannien och Frankrike och se till att utsläppsrätterna inte får kosta hur lite som helst. Svensk industri har låga elpriser på grund av elcertifikatsystemet och kan därför klara en något högre kostnad för fossila utsläpp.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson, tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer