Tillbaka

Klimatbudget med begränsad klimatnytta

Regeringens budget innehåller enligt egen utsago omfattande satsningar på klimatnytta. Enligt Svebios analys har emellertid åtgärderna begränsad klimatnytta.

HVO

Foto: Gustav Melin

– Det ger exempelvis ingen ytterligare klimatnytta att lägga 1,1 miljarder kronor på att subventionera elbussar eftersom i stort sett alla bussar i kollektivtrafik redan går på fossilfria drivmedel. I de fall elbussar ersätter biogasbussar ökar sannolikt klimatpåverkan, eftersom biogasproduktionen kan eliminera metangasutsläpp medan batteritillverkning ofta sker med insats av fossil energi. Regeringen borde redovisa den verkliga klimateffekten av elbusspremien ur ett livscykelperspektiv. Det menar Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av årets budgetproposition.

– Produktionsstödet till biogas är bra. Men det behövs också upphandling av biodrivmedelsproduktion från skogsråvara. Då kommer företagen att investera i svensk produktion och kostnaderna för produktion av biodrivmedel kan hållas nere så att priserna vid pumpen inte stiger från dagens nivå. De stöd som kan ges via Klimatklivet är inte tillräckliga för de stora projekt som behöver genomföras för att ta vara på svensk cellulosabaserad råvara och producera biodrivmedel för de ökande behoven inom reduktionsplikten.

– Regeringen föreslår fortsatt omfattande stöd till laddinfrastruktur för elbilar. Det kan vara rimligt att staten tar på sig vissa kostnader för att tanka bilar med el, även om tankning i huvudsak borde vara en kostnad för bilägaren. Men var finns det konverteringsbidrag som utlovats för att kunna bygga om befintliga fossila bilar till biogas- eller etanoldrift? För att klara klimatmålet i transportsektorn behövs både elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel, både i befintliga och nya fordon, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare kommentarer kontakta, Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer