Tillbaka

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet

Det är nu klart lönsamt att tanka E85 för den som har en flexifuelbil. Detta sedan skatten på E85 tagits bort vid årsskiftet. Det betyder att 220 000 ägare till flexifuelbilar kan göra en stor klimatinsats genom att tanka rätt, och dessutom göra det med lönsamhet.

Skatten på E85 har tagits bort vid årsskiftet, och det är nu klart lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin. Det visar Svebios beräkning av prisrelationen mellan E85 och bensin. Svebio har tittat på prisutvecklingen ända sedan 2005.

Svebio har jämfört priset på E85 med priset på bensin ända sedan E85 infördes i större skala 2005. Under de första tio åren var det i allmänhet lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin och förbrukningen var relativt hög. Men från 2015 har det inte längre lönat sig att köra på det förnybara bränslet. En viktig anledning är att riksdagen fattade beslut om att beskatta E85 med en krona per liter från december 2015. Skatten på etanol sänktes i augusti 2016, men det var fortfarande dyrare att köra på E85.

Från årsskiftet har skatten på E85 avskaffats, samtidigt som skatten på bensin har höjts. Det innebär att man i dagsläget tjänar 53 öre per ”bensinliter” när man tankar E85.

– Om alla som har flexifuelbil tankar klimatsmart med E85 kan vi minska utsläppen från trafiken med ett par hundra tusen ton CO2. Det kan ske redan i år, och är dessutom lönsamt för de berörda bilisterna. Det finns knappast någon klimatåtgärd som kan ge lika stor klimatnytta på kort sikt. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Fakta:

Svebio har beräknat ett bensinekvivalent pris på E85, utifrån energiinnehåll och blandningsgrad (E85 innehåller 85 procent etanol april – oktober och 75 procent november – mars), med en 30 procent ökad förbrukning på vintern och 35 procent ökad förbrukning på sommaren, räknat i liter bränsle. Detta eftersom etanol har ett lägre energiinnehåll per liter än bensin.


Ladda ned diagrammet som pdf


För ytterligare information kontakta Tomas Ekbom 070-276 15 78 eller Gustav Melin 070-524 44 00

Vi använder oss av cookies.Läs mer