Tillbaka

Fabian Levihn får Jan Häckners Bioenergipris 2022

Fabian Levihn får Jan Häckners Bioenergipris 2022 för sitt arbete med bio-CCS. Priset delades ut på Svebios årsmöteskonferens i Stockholm 6 april 2022.

På bilden: Cecilia Häckner, dotter till Jan Häckner och Fabian Levihn – 2022 års Jan Häckner-pristagare.

Under onsdagen genomförde Svebio sitt årsmöte och vårkonferens. Då fick Fabian Levihn, bioenergipriset till Jan Häckners minne för sina insatser för att få till stånd Bio-CCS vid Stockholm Exergis biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan i Stockholm.

Kraftvärmeverket försörjs till stor del med flis från Gästrikland och Dalarna och projektet kommer idag den 7 april, att uppmärksammas av Sveriges statsminister Magdalena Andersson och ordförande i Europeiska kommissonen Ursula von der Leyen. Fabian Levihns arbete har därmed på ett högst påtagligt sätt bidragit till en mer positiv syn på biobränsleanvändning inom EU-kommissionen. Något som kan få stor betydelse för bioenergiutveckling av olika slag framöver.

Här nedan följer motiveringen till att Fabian Levihn får priset:

Fabian Levihn arbetar vid Stockholm Exergi och ansvarar för delar av Stockholm Exergis forskning.
Fabian har en doktorsexamen i industriell ekonomi från KTH och han forskar med inriktning på frågor om fjärrvärme och energisystem.

Under senare tid har Fabian lagt mycket av sin tid på Stockholm Exergis arbete med infångning och lagring av biogen koldioxid även kallat BECCS eller bio-CCS.
Fabians mycket goda kvalitéer i att kommunicera och uttrycka sig enkelt och begripligt har gjort honom till företrädare och ambassadör för koldioxidinfångning från biobränslen. Alla som följt nyhetsrapportering har säkert sett och hört fabian tala om BECCS och Stockholm Exergi i både TV, radio och de stora nyhetstidningarna.

Fabian skapar engagemang och entusiasm hos studenter, experter och allmänhet för frågor som är viktiga för fjärrvärmen och för bioenergi. Fabian är därmed en förebild för den yngre generationen och för unga forskare. Det är med bakgrund av detta som Svebios styrelse har utsett Fabian som pristagare och det är mig därför en stor glädje att idag överlämna 2022 års upplaga av Jan Häckners Bioenergipris till Fabian Levihn!

Grattis Fabian!

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, vd i Svebio, tel 070-524 44 00.

Vi använder oss av cookies.Läs mer