Tillbaka

EU-kommissionen positiv till skattebefrielse på rena biodrivmedel

Stora prishöjningar på klimatbra drivmedel kan väntas 2023 om EU inte låter rena biodrivmedel undantas från skattekrav. Nya statsstödsregler ändrar förutsättningarna. Därför är det av största vikt att regeringen nu ansöker om skattebefrielse hos EU senast 1 mars.

Sverige har under mer än 20 års tid använt skattereduktion på energiskatt för höginblandade och rena biodrivmedel. Något som EU-kommissionen menat strider mot statsstödsreglerna och därför beslutat om med ett år i taget. Detta har nu fått regeringen att lägga fram en plan B – att rena biodrivmedel som E85 (etanol) och biodiesel (HVO100) istället ska ingå i den så kallade reduktionsplikten och att skattebefrielsen försvinner.

Förslaget innebär att även rena och höginblandade biodrivmedel i så fall ska omfattas av full energi- och koldioxidskatt, vilket ger staten 1,8 miljarder kronor mer i skatteintäkter och svenskar en rejäl prishöjning vid pumpen.

Mer fossilt i tankarna

Om förslaget träder i kraft kan vi vänta oss en framtid där priset på HVO100 ökar med nästan sex kronor, till omkring 30 kronor per liter och E85 stiger med 8.50 kronor till cirka 26 kronor.

– En sådan prishöjningen skulle leda till att rena biodrivmedel får svårt att konkurrera med de med fossil inblandning inom plikten. Det får klimatarbetet att avstanna i Sverige. De åkerier, frakt- och bussbolag som har gått före och kör på 100 procent förnybart hamnar i samma kvot som alla andra, så deras val att vara klimatneutrala får ingen effekt, säger Gustav Melin, vd på Svenska Bioenergiföreningen och fortsätter:

– Störst problem får de drivmedelsleverantörer som bara säljer biodrivmedel och som producerar rapsdiesel. De omsätter i dag ett par miljarder kronor vardera, men kommer få det väldigt tufft eftersom förslaget gynnar dem som säljer fossila drivmedel.

Finns en lösning

Indikationerna på att EU vill dra tillbaka skattebefrielsen och regeringens nya åtgärdsplan har fått 31 svenska aktörer att skriva ett brev till EU-kommissionären Margerethe Vestager, som ansvarar för statsstödsregler och frågan om skattebefrielse.

I början av januari mottog aktörerna ett positivt svar där kommissionären meddelar att förståelse finns för att frågan är viktig för Sverige och att de nya statsstödsreglerna som nu träder i kraft öppnar för en möjlig lösning. Kommissionen ser därför fram emot en vidare dialog med Sverige.

– Många med mig drar nu slutsatsen att EU-kommissionens beslut om nytt statsstödsregelverk gör att den svenska skattereduktionen för höginblandade biodrivmedel kan fortsätta efter 2022. Nu gäller det att regeringen tar denna chans och omgående inleder processen, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

För att Sverige ska få en långvarig skattereduktion för rena och höginblandade biodrivmedel krävs nu att regeringen ansöker om statsstödsgodkännande hos kommissionen senast den 1 mars.

– En långsiktig skattebefrielse fram till 2030 ger helt andra förutsättningar att investera i ny produktion av biodrivmedel från svenskt skogsavfall än bara reduktionsplikten. Om regeringen kan klara en sådan ansökan finns goda förutsättningar att producera tillräckligt för att priserna på biodrivmedel inte ska behöva öka till 2030, säger Gustav Melin, vd på Svenska Bioenergiföreningen.

4 steg: Så kan vi sänka drivmedelspriserna

  1. Tillåt energigrödor! Ta bort taket för inblandning av drivmedel som tillverkats av energigrödor – det är inte brist på mat i världen och i många länder läggs åkermark ner. Det är bättre att använda åkermarken för produktion av förnybara drivmedel. Det ökar volymen biodrivmedel och sänker priserna.
  2. Producera drivmedel av restprodukter från skogen! Att producera drivmedel av skogsråvara är lite dyrare och svårare än att producera från energigrödor. Det kostar omkring 10 kr per liter biodiesel. En långsiktig skattebefrielse skulle ge goda marknadsförutsättningar för företagen att investera i svensk produktion som ger arbetstillfällen, industriell utveckling och framtida exportintäkter.
  3. Ta bort koldioxidskatt på förnybart drivmedel i reduktionsplikten! Idag är vanlig diesel förnybar till 40 procent. Därför borde koldioxidskatten sänkas med 40 procent inom reduktionsplikten. Det ger ett lägre pris med 1,10 kr inklusive moms.
  4. Ta bort den energi- och koldioxidskatt på biodiesel för uppvärmning! Den 1 januari 2021 införde regeringen energi- och koldioxidskatt på förnybar rapsdiesel för uppvärmning. Då måste en del fjärrvärmebolag använda HVO100 om de ska elda förnybar diesel. Om de kan gå tillbaka till RME frigörs stora volymer HVO100 för transportsektorn. Det sänker priserna.

Vi använder oss av cookies.Läs mer