Tillbaka

Biobensin ger snabbare klimatomställning

– Nestes besked om att man kommer att producera biobensin öppnar för en liknande utveckling på bensinmarknaden som vi sett på dieselmarknaden med HVO-diesel. Vi kommer att kunna höja kvoterna för bensin inom reduktionsplikten snabbare än man hittills räknat med. Nu skapas också ytterligare möjligheter att göra laddhybriderna till verkliga miljöbilar genom att driva dem med förnybar bensin istället för med fossilt bränsle. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Centralbron Stockholm. (iStock)

– Nestes besked och uttalanden från andra drivmedelsproducenter visar att vi har mycket goda möjligheter att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030 och ett fossilfritt transportsystem kort därefter. Nestes besked aktualiserar också andra viktiga frågor inom klimatpolitiken för transportsektorn.

– Tankarna om att förbjuda bilar med förbränningsmotorer måste överges och växlas till krav på att inga hälsofarliga utsläpp tillåts. Bilar som drivs med rena biodrivmedel har ofta lika låg eller lägre total klimatpåverkan än bilar som drivs med el eller vätgas. Laddhybrider med förnybart drivmedel är den lösning där resurserna kan räcka längst enligt en nyligen publicerad vetenskaplig artikel av professorerna Öivind Andersson och Pål Börjesson vid Lunds Universitet. Styrmedlen bör vara teknikneutrala och styra mot lägsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

– Inriktningen av EU:s regelverk måste utgå från klimatpåverkan i hela livscykeln, well-to-wheel, och inte från utsläppet från avgasröret, som är den nuvarande inriktningen. Det är en politik som slår ut klimatsmarta lösningar med olika typer av förnybara drivmedel. Det är också en politik som inte tar hänsyn till hur batterier och el produceras, trots att det har stor klimatpåverkan.

– Sammantaget är det nu en mycket hoppfull utveckling vi ser med förnybar diesel, bensin, etanol, biogas och elektricitet. Vi har en flora av goda lösningar för att klara framtidens transportbehov, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar kontakta Svebios vd Gustav Melin, tel 070-524 44 00
eller Svebios biodrivmedelsexpert Tomas Ekbom, tel 0702-761578

Vi använder oss av cookies.Läs mer