Tillbaka

Årshögsta för HVO biodiesel i oktober

Försäljningen av HVO-biodiesel ökade fortsatt i oktober till rekordnoteringar, både som inblandning i fossil diesel och såld som ren 100-procentig biodiesel (HVO100). Aldrig tidigare har det sålts så mycket HVO under en enskild månad i Sverige.

Jämfört med föregående månad var ökningen hela 37 procent för inblandad HVO och 4,9 procent för HVO100. De andra biodrivmedlen FAME (rapsdiesel), etanol och biogas visar inga signifikanta förändringar.

Statistiken visar att HVO är ett alltmer dominerande biodrivmedel. Den rena HVO-dieseln (HVO100) har nu nästan lika stor marknadsvolym som all FAME, rapsdiesel. Försäljningen av HVO100 är också större än all etanol- och biogasförsäljning mätt i energi. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift för oktober.

– Detta visar att skattebefrielsen är ett framgångsrikt styrmedel och att allt fler inom yrkestrafiken ser fördelarna att gå över till 100 procent förnybart bränsle, säger Svebios biodrivmedelsexpert Tomas Ekbom i en kommentar.

– Det är samtidigt tydligt att den straffskatt som etanol och rapsdiesel belagts med orsakar fortsatta problem när marknaden svänger och när det saknas utrymme för kostnadssänkningar. Detta leder till fortsatt onödigt stor användning av fossila bränslen och onödiga utsläpp av fossil koldioxid, säger Tomas Ekbom.

För mer information kontakta Tomas Ekbom, tel 070-2761578.

Vi använder oss av cookies.Läs mer