Tillbaka

Allt mer areal för odling av energigrödor

Europa kommer få ytterligare 17 miljoner hektar friställd åkerareal under de närmaste åren, som en följd av stagnerande befolkning och ökad avkastning i jordbruket. Det visar den artikel som Stefan Wirsenius, Tim Searchinger och ytterligare några forskare publicerat i Nature, och som fått stor uppmärksamhet i svenska media.

jordbruk

Foto: Pixabay

– Enligt Svebios uppfattning bör den här markresursen användas för odling av energigrödor som kan ge biodrivmedel och andra biobränslen för att ersätta fossila bränslen. Det ger en stor reduktion av utsläppen av fossil koldioxid. EU måste uppmuntra att lantbruket hjälper till i klimatarbetet och odlar energigrödor, när det nu finns forskningsresultat som visar att det kommer att finnas gott om ledig mark att odla på, säger Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Energigrödor bra inkomstmöjlighet

Forskarnas råd är att den friställda marken ska användas dels för att exportera livsmedel från Europa, dels för att återskapa natur. Svebio tycker att det är mer angeläget att tackla det akuta klimathotet. EU ska inte producera livsmedelsöverskott som konkurrerar med den inhemska produktionen av lokala bönder i utvecklingsländer.

Jordbruket i dessa länder behöver utvecklas och det finns mycket stora potentialer att öka avkastningen. Länderna måste utveckla sitt eget jordbruk för ökad självförsörjning av både mat och energi. Energigrödor kan dessutom bli en bra inkomstmöjlighet för fattigare länder som inte har exportindustri.

Förutom den areal på 17 miljoner hektar som forskarna räknar med kommer att frigöras har EU-länderna redan idag en outnyttjad odlingsareal på minst 10 miljoner hektar, förutom tidigare nedlagd åker. Dessutom finns stora odlingsreserver i Östeuropa utanför EU.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Länk till artikeln i Nature.

Vi använder oss av cookies.Läs mer