Tillbaka

Alla utsläpp från avskogning uppfångade i ny biomassa

Avskogning kan vara ett miljöproblem och leda till minskad biologisk mångfald. Men studerar man vilka källor koldioxid kommer från och var koldioxiden fångas upp, så har numera biomassapoolen där avskogning ingår, inte alls bidragit till klimatförändringarna.

För att åtgärda klimatproblemen måste man fokusera på hur användningen av fossila bränslen ska minskas. Foto: Pixabay

Det visar Global Carbon Projects nya siffror gällande utsläpp och upptag av koldioxid. Deras data visar att alla koldioxidutsläpp från avskogning och ”Land use change” från och med år 1850 och framåt nu tagits upp i ny biomassa.

Det betyder att all ökning av koldioxidhalten i atmosfären beror på fossila utsläpp från kol, gas och olja.

Världshaven stor kolsänka

Dessutom har världshaven ackumulerat tagit upp nästan 20 procent av alla utsläpp sedan 1850 och därmed blivit surare, lägre pH, vilket kan orsaka problem för koraller och skaldjur.

– För att åtgärda klimatproblemen måste man fokusera på hur användningen av fossila bränslen ska minskas. Att fokusera på skogen löser inte klimatfrågan, utan innebär bara att man tvingar skogsägare att betala och ansvara för problem som de som utvinner och använder fossila bränslen ställt till med, säger Gustav Melin, vd för Svebio, när han kommenterar Global Carbon Projects nya siffror.

De ackumulerade utsläppen från olika källor från 1850 och fram till i dag samt var koldioxiden hamnat. Bilden visar att alla utsläpp från förändrad markanvändning ”Land use” nu har tagits upp av ny biomassa ”Land sink”. Källa: Friedlingstein et al 2022; Global Carbon Project 2022

Läs mer om Global Carbon Projects nya siffror här.

För ytterligare information kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer