Tillbaka

​Kvotkurvan kan skärpas – det kommer att finnas bioflygbränsle

– Biobränsle är det säkraste sättet att minska flygets klimatpåverkan, och det är utmärkt att vi nu har ett konkret förslag på plats för att introducera biobränsle för flyget. Men utredaren Maria Wetterstrand är onödigt oroad över tillgången på bioflygbränsle.

De nordiska raffinaderierna är beredda att producera bioflygbränsle. På bilden Nestes raffinaderi i Borgå. Foto: Neste / Ismo Henttonen

De nordiska raffinaderierna är beredda att producera bioflygbränsle. På bilden Nestes raffinaderi i Borgå. Foto: Neste / Ismo Henttonen

– Det kommer att finnas gott om grönt flygbränsle och kvotkurvan kan skärpas efter introduktionen 2021. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Svebio har under många år förespråkat introduktion av bioflygbränsle på den svenska marknaden.

– De nordiska raffinaderierna har redan meddelat att de är beredda att introducera bioflygbränsle på marknaden i betydande volymer. När det nu finns en garanterad framtida marknad, både i Sverige och i Norge, kommer fler aktörer att göra investeringar i produktion av bioflygbränsle. Det kommer att ge ökade volymer och sänkta kostnader och priser.

– För att skynda på utvecklingen av produktionen av bioflygbränsle från nya råvaror och med utvecklade processer exempelvis från svensk skogsråvara, kan det behövas ökade statliga insatser, vilket också utredningen föreslår. Här finns betydande möjligheter att utveckla svensk biobaserad industri.

– De svenska politikerna har tagit ställning för kvotering av biobränsle för flyget i 73-punktsprogrammet, vilket garanterar ett snabbt genomförande av förslaget. Det norska stortinget har redan fattat beslut om en liknande kvot. Den svenska regeringen bör verka för att Finland och Danmark fattar liknande beslut, inom ramen för det nordiska samarbetet, och att kvotering av bioflygbränsle även blir en del av EU:s klimatpolitik.

För mer information om potentialerna för produktion av biobränslen, kontakta Svebios biodrivmedelsexpert Tomas Ekbom, tel 070-276 15 78 eller Svebios vd Gustav Melin, tel 070-5244400.

Se också en aktuell sammanställning i tidningen Bioenergi över nordiska projekt för produktion av biodrivmedel.


Vi använder oss av cookies.Läs mer