Tillbaka

​Svebio kräver bonus också till etanol- och biogasbilar

– Om ett bonus/malus-system införs måste det ge bonus inte bara till elbilar utan också till fordon som kan drivas med förnybara drivmedel som E85 och biogas. Men i första hand bör man styra genom att skatta bort fossil bensin och diesel. Det säger Svebios vd Gustav Melin som en kommentar till förslagen från bonus/malus-utredningen.

– Det är förbränningen av fossila drivmedel som ger klimatpåverkan från trafiken. Utsläppen bör därför också i fortsättningen i första hand styras med hjälp av beskattningen av bränslen, inte genom beskattningen av fordon.

– Det ska kosta att släppa ut växthusgaser, även i transportsektorn. De nya utsläppssifforna från Naturvårdsverket visar att minskningen av utsläpp från transportsektorn stannat upp. Skälet är att biodrivmedlen ifrågasätts och beläggs med skatt. Snabba reduktioner av utsläppen sker enkelt och till lägst kostnad om man byter bränsle i den befintliga fordonsparken.

– Utredningens förslag innebär en ännu större subvention av elbilar än dagens supermiljöbilspremie. En köpare av en Tesla modell S skulle få 60.000 kronor istället för 40.000 kronor, bekostad genom högre skatt på andra bilar, och en BMW laddhybrid skulle stödjas med 35.000 kronor. Vi ifrågasätter om subventioner på den här nivån är nödvändiga. Staten bör avstå från att detaljstyra försäljningen av bilar och istället koncentrera sig på att införa styrmedel som snabbt reducerar utsläppen.

För ytterligare upplysningar, kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer