Tillbaka

​Svebio blir partner till Carbon Pricing Leadership Coalition

Svebio har anslutit sig till det internationella initiativet Carbon Pricing Leadership Coalition som strategisk partner. CPLC arbetar för att introducera prissättning av koldioxidutsläpp i länder, regioner och företag internationellt. Svebio uppmanar andra svenska aktörer att delta i det globala arbetet för pris på klimatskadliga utsläpp, främst genom att verka för införandet av koldioxidskatt.

– Koldioxidskatt är det särklassigt effektivaste sättet att minska förbränningen av fossila bränslen och de klimatpåverkande utsläppen av koldioxid. Skatten skapar säkerhet för investerare och leder till att de billigaste och bästa lösningarna används. Det kan vara effektivisering eller byte till förnybara energikällor. Alla länder bör införa koldioxidskatt, säger Gustav Melin, VD i Svebio.

– Fler svenska aktörer bör engagera sig i arbetet med att införa och höja koldioxidskatter. Sverige har många globala företag, verksamma på många marknader. De här företagen kan agera via sina dotterbolag i andra länder och genom att införa intern prissättning av sina koldioxidutsläpp. På så vis kan de styra sina egna investeringar för lägre klimatpåverkan.

Bara ett fåtal svenska och nordiska företag är idag partner inom CPLC. Svebio uppmanar svenska företag och organisationer att ansluta sig som partner och binda sig för att verka för prissättning av koldioxidutsläpp.

– Globala företag har ibland en ekonomisk styrka jämförbar med länder och kan därför få stort genomslag om de bestämmer sig för att agera. Ett beslut i ett styrelserum kan få stor betydelse för klimatet, men också för kundernas bild av företaget. Med rätt styrmedel skapas lönsamhet för de företag som är föregångare. Därför ligger det i många företags eget intresse att arbeta för bra klimatstyrmedel i alla länder, säger Gustav Melin.

CPLC är ett initiativ av Världsbanken, lanserades i samband med klimatmötet i Paris 2015, och har stöd av ett antal länder, bland dem Sverige och de övriga nordiska länderna.

Bland partner till CPLC finns bland annat nordiska företag som Vestas, Danfoss, Fortum, Statkraft och Novozymes.

Världsbanken gör varje år en rapport om koldioxidskatter och utsläppshandel globalt. Den senaste heter State and Trends of Carbon Pricing 2018.

Bra löpande information om utvecklingen kring koldioxidskatter och utsläppshandel finns också på Carbon Puls.

Läs mer om Svebios syn på koldioxidskatter.

För ytterligare information kontakta Gustav Melin 070-5244400 eller Kjell Andersson 070-4417192. 


Följ Svebio på MyNewsdesk

Vi använder oss av cookies.Läs mer