Tillbaka

​Sänk skatten på etanol och biodiesel snarast

Regeringen medger nu att skatten på etanol som infördes 1 december förra året och ytterligare höjdes 1 jan 2016 var felaktig. Men regeringen tänker inte rätta till felet förrän i augusti, då skatten ska sänkas. Under tiden dör marknaden för det klimatvänliga bränslet E85 och ren RME-diesel.

– Energimyndigheten visar i sin övervakningsrapport från 26 februari att det inte hade uppstått någon överkompensation, säger Tomas Ekbom, biodrivmedelsexpert på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Det är positivt att regeringen vill ändra skatterna, men det går inte att vänta till augusti med att rätta till den felaktiga beskattningen. De miljövänliga biodrivmedlen belastas i så fall med en felaktig skatt under sju av årets tolv månader. Riksdagens skatteutskott bör nu ta ett initiativ och sänka skatten på etanol och biodiesel så snart det går, säger Tomas Ekbom.

– Själva idén med skattereduktion på biodrivmedel är att det ska vara ekonomiskt lönsamt att använda mer biodrivmedel på bekostnad av fossila drivmedel. Men med den tillämpning som nu sker av EU-kommissionen och den svenska regeringen har detta styrmedel förlorat sin funktion.

Användningen av etanol istället för bensin ger stora klimatvinster. Detsamma gäller användningen av biodiesel istället för fossil diesel. Genom beskattningen sker det nu onödigt stora utsläpp av växthusgaser från den svenska bilparken. Många bilister som kör flexifuelbilar väljer nu att tanka med bensin istället för E85 av ekonomiska skäl, och marknaden för E85 har sjunkit med 95 procent sedan toppåret 2011. Kollapsen på E85-marknaden är ett resultat av en rad dåliga politiska beslut, nu senast införandet av en särskild straffskatt.

E85 har tappat cirka 77 % från januari 2016 jämfört med januari 2015. Under 2014 införde regeringen en skatt på biodiesel (RME). Ren RME (B100) har uppskattningsvis tappat 50 % samma tid och spås tappa 70 % under 2016. Åkerier som tidigare valt biodiesel av RME har sett att skatten gjort detta olönsamt till förmån för den allt billigare fossila dieseln.

För ytterligare information kontakta Kjell Andersson, tel 070-441 71 92 eller Tomas Ekbom tel 08-4417083.

Vi använder oss av cookies.Läs mer