Tillbaka

​Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton CO2 till 3,33 miljoner ton CO2 mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året.

– De svenska drivmedelsföretagen har tillsammans med de svenska åkerierna och transportbeställarna gjort ett fantastiskt jobb med att minska sin klimatpåverkan från tung trafik. Det är framför allt den ökade användningen av HVO-diesel som står bakom den här minskningen, säger Tomas Ekbom, Svebios biodrivmedelsexpert. Men även användning av andra biobränslen har betydelse för att den tunga trafiken minskar sin klimatpåverkan.

Sverige är föregångare i EU när det gäller att introducera förnybar biodiesel och andra förnybara drivmedel. Biodrivmedel står för mer än 20 procent av alla drivmedel i Sverige, och för diesel är den förnybara andelen över 25 procent. Det är denna höga användning av biodrivmedel som slår igenom i utsläppsstatistiken och kraftigt minskar de svenska utsläppen av klimatgaser.

Växthusgasutsläppen minskade från alla fordonsslag mellan 2015 och 2016: från bilar med 3,3 procent, från bussar med 7,6 procent, från lätta lastbilar med 7,6 procent, från MC och mopeder med 5 procent.

– Siffrorna visar att bränslebyte från fossilt till biodrivmedel är ett snabbt och effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid från trafiken. Det är ett underskattat medel för att åstadkomma snabb klimatnytta, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

2015
2016
Förändring
Totala Växthusgaser (kt CO2-ekv.)
VÄGTRAFIK, TOTALT 16 710,6 15 771,3 -5,6%
– Bilar 10 662,1 10 314,6 -3,3%
– Bussar 699,3 646,1 -7,6%
– Lätta lastbilar 1 502,5 1 389,7 -7,5%
– Mopeder och motorcyklar 92,7 88,0 -5,0%
– Tunga lastbilar 3 754,0 3 332,9 -11,0%

Källa: SCB:s statistik, utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.

För ytterligare information kontakta Tomas Ekbom 070-276 15 78 eller Gustav Melin 070-524 44 00


Följ oss på MyNewsdesk så missar du inga pressmeddelanden!

Vi använder oss av cookies.Läs mer