Tillbaka

​Produktion av biodrivmedel i Norden kan öka 400 procent till 2025

Intresset för att producera biodrivmedel i Norden ökar. Idag finns kapacitet att varje år producera 12 TWh flytande biodrivmedel i Norden. Just nu byggs sju nya anläggningar som ökar kapaciteten med ytterligare mer än 3 TWh biodrivmedel.

Södras nya fabrik

Produktion av biometanol från Södras nya fabrik i Mönsterås kan börja vid årsskiftet. Foto: Södra

Dessutom finns stora planer på att bygga ännu fler nya anläggningar med en nettokapacitet på hela 36 TWh biodrivmedel. Det kan ge en kapacitet på drygt 51 TWh biodrivmedel vid mitten av 2020-talet. Det visar tidningen Bioenergis sammanställning med 137 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

Utbyggnad i Sverige

Den största anläggningen som nu byggs i Sverige byggs av St1 i Göteborg. St1 kommer att producera 200 000 ton (2,3 TWh) biodrivmedel från 2022, troligen hälften HVO-diesel och hälften biojetbränsle. Vid Setra Kastets sågverk i Gävle byggs en unik anläggning som kommer att producera 25 000 ton (0,25 TWh) bioråolja från sågspån från och med 2021. Bioråoljan kommer att levereras till Preem för raffinering till biodrivmedel. Även Sunpine ökar sin kapacitet med 50 000 ton (0,5 TWh) från 2020. Samman lagt ger det en ökad kapacitet på 3 TWh biodrivmedel i Sverige.

Restprodukter från skog

De vanligaste råvarorna väntas blir restprodukter från skogen som tallolja, sågspån och lignin från svartlut. Andra råvaror är restoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biojet, biobensin, etanol, biodiesel och biogas

Biogas för fordonsdrift

Även inom produktion av biogas för fordonsdrift sker nu en utbyggnad av produktionen. Vi redovisar biogasanläggningar i en separat lista. I Sverige var produktionen cirka 1,3 TWh 2018. Tre anläggningar för flytande biogas håller på att byggas med en kapacitet på 210 GWh. Sex anläggningar finns på listan över planerade anläggningar i Sverige. De får en kapacitet på 320 GWh. Detta ger en sammanlagd kapacitet på 1,8 TWh biogas

– Aktiviteten för produktion av biodrivmedel har ökat sedan förra året. Flera planerade projekt förverkligas nu och den totala kapacitet i planerade projekt har ökat trots att en handfull planerade projekt har lagts på is. Samarbetet mellan raffinaderier, skogsindustrier, teknikleverantörer, energibolag är fortsatt intensivt och den nordisk innovationsarenan för biodrivmedel fortsätter att utvecklas, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

I nya numret av Bioenergi nr 6-2019 finns hela listan över biodrivmedelsprojekt i Norden. Läs även artiklar om några av de nya projekt som nu byggs och planeras samt kommentarer från aktörer inom biodrivmedel och transport.


Läs pressmeddelandet och följ Svebio på MyNewsdesk

Vi använder oss av cookies.Läs mer