Tillbaka

​Pressinbjudan: Frukostseminarium 12 februari om Sveriges första biojetproduktion och nya investeringar i svensk produktion av biodrivmedel

Första svenska fabriken för skogsbaserad biojet är möjlig inom något år. Testflygningar och industriell uppskalning är planerade vid ett massabruk. LTU Luleå Tekniska Universitet med partners redovisar ett demo-projekt.

Road in forest, Sweden

Klimatåtgärder är högaktuella där riksdagen tagit beslut om reduktion av utsläppen från transportsektorn till 2030. Sverige står inför tiotals miljarder kronor i investeringar för svensk produktion vid bioraffinaderier. Svebio presenterar nya förslag på hur detta kan underlättas.

Det pågår en het debatt om klimatet och i synnerhet transportsektorns utsläpp. Vissa debattörer påstår att det bara finns begränsad tillgång till biobränsle för flyg, och att drivmedlet blir väldigt dyrt. Svebios ”Färdplan Bioenergi” visar att svensk åker- och skogsbiomassa räcker för att klara svenska transportbehov till en rimlig kostnad. Dessutom utgör svenska skogsrester en strategisk och delvis outnyttjad resurs. Svensk industri har stora affärsmöjligheter till inhemsk produktion av skogsbaserade biodrivmedel.

Svenska teknologier utvecklas, stora bioraffinaderi-projekt pågår – industrin är redo att möta riksdagens klimatmål. Men hur ska dessa fabriker finansieras? Vad behövs för att den svenska produktionen ska bli verklighet?Nu redovisas två projekt finansierade av Energimyndigheten och Vinnova.

Kom och lyssna till ledande industri-experter och politiker i panelsamtal med Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot och Energipolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och Birger Lahti, Riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Konferensen är öppen för media utan kostnad. Vi vill gärna att du som journalist registrerar dig och anmäler om du önskar delta. Det är begränsat antal platser.

PROGRAM OCH ANMÄLAN HITTAR DU HÄR

Tid: onsdag 12 februari 2020 kl. 08.30 – 10.00 (frukost serveras från kl. 08.00)
Plats: Svea Konferens, Holländargatan 10, Stockholm.

Moderator är Tomas Ekbom, programdirektör BioDriv vid Svebio.


För mer information, kontakta Tomas Ekbom, seminarieansvarig, 070-276 1578
eller Kjell Andersson, kommunikationschef, 070-441 7192

Vi använder oss av cookies.Läs mer