Frukostseminarium med slutrapportering: ”Nya investeringar i bioraffinaderier” och ”Skogsbaserade bioflygbränslen i Piteå”

Frukostseminarium med slutrapportering: ”Nya investeringar i bioraffinaderier” och ”Skogsbaserade bioflygbränslen i Piteå”

Anmälan

Välkommen på frukostseminarium 12 februari då Svebio och Luleå Tekniskt Universitet (LTU) inbjuder till slutrapportering av:

 • ”Nya investeringar i svenska bioraffinaderier”

 • ”Skogsbaserade bioflygbränslen i Piteå”

Tid: 08.30-10.00 (frukostsmörgås serveras från kl. 8.00)
Plats: Svea Konferens, Holländargatan 10, Stockholm
Anmälan: Kostnadsfritt men anmälan krävs. OBS begränsat antal platser.

Sverige har hög andel biodrivmedel inom vägtransporter, med en stor del import. Samtidigt utgör svenska skogsrester en strategisk och delvis outnyttjad resurs. Industrin har stora affärsmöjligheter till inhemsk produktion av skogsbaserade biodrivmedel i en cirkulär bioekonomi. Svenska teknologier utvecklas, stora bioraffinaderi-projekt pågår – industrin är redo att möta riksdagens klimatmål. Men hur ska dessa fabriker finansieras? Vad behövs för att de ska bli verklighet? Nu redovisas två projekt finansierade av Energimyndigheten och Vinnova.

Kom och lyssna till experter och politiker!

Program

08.00 Frukost och registrering

Moderator: Tomas Ekbom, programdirektör BioDriv vid Svebio

08.30 Biojet i Piteå – Validering och demonstration av skogsbaserade bioflygbränslen

 • Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot, Energipolitisk talesperson, Sverigedemokraterna
 • Birger Lahti, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Fredrik Granberg, Projektledare, Biojet Demo Piteå vid LTU
 • Joachim Wersén, Category Manager Procurement, Swedavia
 • Anna Soltorp, Hållbarhetschef, BRA Flyg
 • Erik Furusjö, Senior forskare, RISE

09.15 Finansiering av svenska fabriker – Hantering av risk och styrmedel för nya bioraffinaderier

 • Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot, Energipolitisk talesperson, Sverigedemokraterna
 • Birger Lahti, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Tove Winiger, Politik- och hållbarhetsansvarig, Sveriges Åkeriföretag
 • Karin Varverud, Grundare och delägare, Energifabriken
 • Gustav Melin, VD, Svebio
 • Henrik Brodin, Affärsutvecklare, Södra Skogsägarna
 • Jonas Rudberg, Leaders of Sustainable Fuel Change

10.00 Avslutning

 

Organiserat av:

Svebio LTU

Vi använder oss av cookies.Läs mer