Tillbaka

​Pelletsproduktionen i Sverige ökade med fem procent under 2015

På två år har importen av pellets till Sverige halverats, en minskning med 360 000 ton. Samtidigt har exporten ökat t med drygt 80 000 ton. Under perioden ökade produktionen i Sverige med cirka 150 000 ton, varav 85 000 under 2015. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige.

– Trots att den svenska marknaden minskat med 14 procent på två år har produktionen i Sverige ökat med nästan 10 procent. Det beror på minskad import och ökad export, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

De pelletsfabriker som ökat mest under 2015 är Stenvalls Trä i Sikfors, Södra Cell i Värö, Fågelfors Hyvleri, Laxå Pellets och Forssjö Pellets. En ny större pelletsfabrik, med en kapacitet på 95 000 ton per år, håller på att byggas av Stora Enso vid Ala Sågverk i Ljusne

Fakta:
Produktionen av pellets i Sverige var under 2015 cirka 1 663 000 ton motsvarande åtta terawattimmar energi. Ett ton pellets motsvarar omkring 4,8 megawattimmar. Pellets produceras framförallt av biprodukter från sågverks- och träindustrin, men även andra råvaror förekommer.


Läs mer:
En lista med alla pelletsfabriker i Sverige, inklusive större användare av pellets, publiceras på kartan ”Pellets i Sverige 2016.
Länk till Pelletskartan 2016
Läs om marknaden för biobränslen i tidningen Bioenergi nr 2-2016.
Länk till Bioenergi nr 2-2016


För mer information kontakta:
Anders Haaker, anders.haaker@bioenergitidningen.se, tel. 073-927 19 57

Vi använder oss av cookies.Läs mer