Tillbaka

​Onödigt stöd till elbussar

– Två tredjedelar av alla bussar i svensk kollektivtrafik drivs idag med miljövänliga biodrivmedel som biogas, biodiesel och etanol. Ändå vill regeringen under de närmaste åren satsa 450 miljoner kronor av skattemedel på subventioner till elbussar. Risken är stor att elbussarna slår ut många av de miljöbussar som redan finns på våra gator och vägar. Man byter miljöbuss mot miljöbuss med mycket begränsad klimatnytta, men till stor kostnad för statskassan.

Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av det förslag till elbusspremie som remissbehandlats. Regeringen föreslog premien i budgeten för 2016, men det är först nu som detaljreglerna ska bestämmas.

– Regeringen bör ompröva den här elbusspremien inför höstens budgetförhandlingar. Vi kan använda klimatpengar på ett effektivare sätt. Elpriset är mycket lågt och elbussarna borde kunna konkurrera på marknadsmässiga villkor. Staten bör i första hand arbeta med generella styrmedel och undvika att ge direkta subventioner, säger Gustav Melin.

Se Svebios remissyttrande på www.svebio.se

För ytterligare information kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies. Läs mer