Tillbaka

​Ökad användning av ren biodiesel i augusti

Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel (B100) och HVO-diesel (HVO100) ökade kraftigt i augusti till årshögsta nivåer. Jämfört med juli var ökningen 33 procent för B100 och 22 procent för HVO100. Samtidigt minskade den totala volymen HVO, vilket innebär att andelen biodiesel i vanlig diesel minskat. Försäljningen av etanol i E85 låg på oförändrad nivå, trots att skatten sänktes 1 augusti både på rapsdieseln och på etanolen.

Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift för augusti.

– Vår bedömning är att skattesänkningen på biodrivmedel 1 augusti fick stor effekt på yrkestrafiken, men nästan ingen effekt i privattrafiken för E85. Privatbilisterna verkar inte vara medvetna om att det efter 1 augusti är billigare att köra på E85 än på bensin om man har en flexifuelbil, säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

– Om vi kan informera bilisterna om att det lönar sig att köra på E85 kan de både spara pengar och bidra till kraftigt minskade utsläpp av koldioxid från trafiken.

– Inom yrkestrafiken pågår nu en omfattande omställning till ren biodiesel. Många åkerier och beställare av transporter agerar för att minska sin klimatpåverkan. Det syns nu tydligt i statistiken. Varför andelen biodiesel minskat i övrig diesel kan vi bara spekulera om, säger Gustav Melin.

För mer information kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Tomas Ekbom, tel 070-2761578.

Vi använder oss av cookies.Läs mer