Tillbaka

Bioenergi: ​Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019

Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019 jämfört med året innan. Ökningen motsvarande 155 622 ton pellets eller 0,7 TWh energi. Totalt användes drygt två miljoner ton pellets i Sverige motsvarande nästan 10 TWh energi under 2019.

Tre nya pelletsfabriker har startat under 2019. De som har startat pelletsproduktion är trägolvsproducenten Kährs i Nybro, industrikoncernen BKtech i Norrköping och pelletsproducenten Fuelwood i Söderhamn. Två mindre pelletsproducenter, Loarps Energi och Läppe Pellets, har slutat producera pellets.

Analysen av pelletsproduktionen baseras på tidningen Bioenergis enkätundersökning i mars 2020 till drygt 60 pelletsproducenter i Sverige. Uppgifter om de 58 producenter som har svarat och är aktiva presenteras på en pelletskarta som finns att ladda mer på tidningen Bioenergis webbplats.

Pelletsproduktionen i Sverige 2019 var cirka 1 703 400 ton jämfört med cirka 1 642 230 ton under 2018. Det är en ökning med 3,7 procent motsvarande 61 170 ton. Importen av pellets var 2019 cirka 435 570 ton pellets, en ökning med drygt 55 000 ton, motsvarande 15 procent jämfört med 2018. Exporten av pellets under 2019 var 115 439 ton, en minskning med 38 837 ton, motsvarande 25 procent.

Om undersökningen

Sammanställningen baseras på tidningen Bioenergis enkät till alla pelletsproducenter i Sverige i mars 2020 samt på statistik om import och export från SCB. I enkäten frågar vi efter hur mycket pellets som har producerats under året. Vi har inte tagit hänsyn till hur mycket pellets som finns i lager hos producenterna.

För mer information kontakta: Anders Haaker, chefredaktör tidningen Bioenergi, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer