Tillbaka

​Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan

– När Energikommissionen nu lägger sitt slutbetänkande har man tyvärr inte hanterat effektfrågan, utan föreslår att den nuvarande marknadsmodellen ”energy only” fortsätter. Man föreslår inte heller några justeringar av elcertifikatsystemet för att säkerställa att det också investeras i styrbar elproduktion som kan leverera när el efterfrågas - garanterad effekt.

Det kommer att ge oss en onödigt instabil och dyr förnybar elförsörjning, där vi inte kan ta vara på den stora potential som finns för utbyggd biokraft. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar till Energikommissionens slutbetänkande, som presenterats idag.

– Det är bra att vi får ett 100 procent förnybart elsystem. Men för att det ska bli hållbart och stabilt behövs det både vatten-, sol-, vind- och biokraft. Vi behöver ett elsystem som både ger effekt och produktion, som producerar både när det är gott om vind och vatten och när det är dåligt med vatten i dammarna, när det blåser dåligt och solen inte skiner. Biokraften har en värdefull roll i systemet både som baskraft och reglerkraft.

– Följden av den här politiken är att vi får mycket förnybar elproduktion där en stor andel är producerad när det inte finns någon efterfrågan eller behov av elen. Vi kommer att få kraftigt svängande elpriser, onödigt höga nätkostnader och vi kommer att utnyttja befintliga kraftvärmeverk dåligt.

Vår bedömning är att det kommer att ske få investeringar i kraftvärme de kommande åren. Fjärrvärmebolagen kan tvärtemot komma att köpa elpannor för att värma med el och bygga värmeverk istället för kraftvärme. Inom några år kommer staten att få komplettera med ett nytt stödsystem för effekt.

– Energikommissionens brist på förslag i effektfrågan är förvånande med tanke på de formuleringar som finns i ramöverenskommelsen mellan fem partier från juni 2016, där man på flera ställen påpekar vikten av att hantera effektfrågan i samband med utbyggnaden av förnybar elproduktion.

För ytterligare information kontakta: Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson, tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer