Tillbaka

​Bra med långsiktigt besked om biodrivmedel

– Det är utmärkt att regeringen och samarbetspartierna ger besked om ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ända fram till 2030, och dessutom kvotering av bioflygbränsle. Det ger en långsiktighet och stabilitet som vi länge efterlyst. Nivåerna kunde ha satts högre, men kontrollstationen 2022 ger en möjlighet att göra justeringar uppåt. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till beskedet om den fortsatta utvecklingen av bränslebytet.

Centralbron Stockholm. (iStock)

– Sverige ligger redan idag i täten i EU när det gäller att föra in biodrivmedel i transportsektorn och fasa ut fossila drivmedel, och vi kan behålla den tätpositionen.

Några åtgärder har redan vidtagits eller föreslagits. Biogas för transporter får långsiktig skattebefrielse. Regeringen föreslår konverteringsbidrag för att bygga om bilar till fossilfri drift. Men det behövs ytterliga insatser:

  • Besked om fortsatt skattebefrielse för högblandade biodrivmedel som E85, ED95 och ren biodiesel, B100 och HVO100. Här måste EU-kommissionen ge Sverige långsiktiga möjligheter att använda rena och högblandade biodrivmedel.
  • Justeringar av bonus/malus så att etanolbilar får bonus och krav på att laddhybrider måste köras på förnybart drivmedel när de inte går på el.
  • Ett riktat investeringsstöd till anläggningar för produktion av biodrivmedel från cellulosa och avfall. Svebios förslag är ett system enligt modellen contract for difference där staten täcker extrakostnaden för ett antal produktionsanläggningar med ny teknik.

– Det är särskilt viktigt att nu skapa förutsättningar för ökad inhemsk produktion, så att inte de ökade volymerna täcks med enbart ökad import. Produktion av biodrivmedel har förutsättningar att bli en viktig ny del av de gröna näringarna i Sverige och ge inhemska jobb och inkomster när vi nu ersätter import av fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin.

För ytterligare kommentarer, kontakta Gustav Melin, 0705-24 44 00 eller Tomas Ekbom, 070-276 15 78.

Vi använder oss av cookies.Läs mer