Tillbaka

​Biokraft i Sverige ökade med fyra procent

Det finns 209 biokraftverk i Sverige som tillsammans har en kapacitet på 4 464 megawatt, en ökning med cirka 180 megawatt eller 4 procent det senaste året. Det visar tidningen Bioenergis årliga sammanställning över biokraft i Sverige. Nya anläggningar har tagits i drift ibland annat i Stockholm, Linköping, Skövde, Mjölby och Nybro. 

Lossning av flis från tåg vid Fortum Värmes nya biokraftvärmverk i Stockholm. Foto: Fortum Värme

Lossning av flis från tåg vid Fortum Värmes nya biokraftvärmverk i Stockholm. Foto: Fortum Värme

– Tillskottet av reglerbar elproduktion är värdefullt för det svenska energisystemet eftersom biokraft kan balansera intermittent elproduktion från sol- och vindkraft. Det senaste årets ökade kapacitet beror på investeringsbeslut som togs för flera år sedan. Nu ser vi ett minskat intresse för att investera i nya anläggningar för biokraft på grund av sämre ekonomiska villkor jämfört med tidigare, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

För mer information kontakta Anders Haaker, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se

Bioenergi nr 4-2016 publiceras en karta med en lista över alla biokraftanläggningar i Sverige. Den totala effekten är 4 464 MW och produktionskapaciteten ett normalår är cirka 17 TWh el.

Vi använder oss av cookies.Läs mer