Tillbaka

​Årets bästa klimatjulklapp – höjd tysk koldioxidskatt

– Den tyska förbundsdagen beslutade på torsdagen att kraftigt höja nivån på den koldioxidskatt som Tyskland inför 2021. Beslutet innebär att EU:s två starkaste ekonomier, Tyskland och Frankrike, inom några år kommer att ha pris på koldioxidutsläpp på runt 50 euro/ton. Beslutet gäller inte bara den tunga industrin utan hela ekonomin som uppvärmning och transporter. Det var en fantastiskt bra klimatjulklapp, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Det är ett av världens största klimatbeslut i år. Kostnaden för utsläpp blir tillräckligt hög för att driva omställningen bort från fossila bränslen.

– Ett högt pris på koldioxidutsläpp istället för subventioner och detaljregler ger en effektiv klimatpolitik. Då väljer vi alla bra lösningar till låg kostnad.

Förbundsdagen beslutade med nära två tredjedels majoritet att införa ett pris på koldioxidutsläpp i sektorer som inte har utsläppshandel med 25 euro/ton från 2021 och därefter en stegvis höjning till 55 euro/ton 2025. Den tyska regeringens förslag var 10 euro/ton 2021 och 35 euro/ton 2025. Beslutet är en tydlig signal till investerare och hushåll som gör bränslebyte och effektivisering lönsammare.

Beslutet är ett stort genombrott för koldioxidbeskattning i EU. Redan tidigare har Frankrike infört koldioxidskatt med en plan för stegvis höjning av nivån. Den franska skatten ligger idag på 44,6 euro/ton. Också Luxemburg beslutade förra veckan att införa en koldioxidskatt på 25 euro/ton, och Irland höjer sin koldioxidskatt från 20 till 26 euro/ton. EU:s utsläppsrätter kostar idag omkring 27 euro/ton.

Sverige har Europas och världens högsta koldioxidskatt, idag omkring 115 euro/ton, följt av Schweiz och Norge. Den höga svenska koldioxidskatten har bland annat lett till att koldioxidutsläppen från uppvärmning minskat med över 90 procent sedan den infördes 1991, enligt Naturvårdsverkets senaste klimatstatistik.

För ytterligare information kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192. 

Vi använder oss av cookies.Läs mer