Tillbaka

​Anna Lundborg årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Anna Lundborg, verksam vid Energimyndigheten, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris.

Utdelandet av priset ägde rum vid Svebios årsmöte 6 april. Priset delas varje år ut till en person som genom forskning, innovation eller företagsutveckling gjort en betydelsefull insats för att främja ökad bioenergianvändning på ett miljövänligt sätt. Så här lyder motiveringen till varför priset i år tilldelats Anna Lundborg:

”Anna insåg tidigt potentialen för biobränslen från skogsbruk och avverkningsrester. Med ett stort engagemang i miljöfrågor kopplat till en förståelse för hållbart brukande har hon ständigt, vetgirigt och med klokskap engagerat sig för och initierat forskning och utredningar som beskriver konsekvenserna av biobränsleuttag för skogsproduktion, mark- och näringsförhållanden, vattenstatus och koldioxidbalans. Hon har med sitt unika agerande initierat ny kunskap och skapat insikt och klarhet i komplexa frågor. Anna har genom sitt arbete på Energimyndigheten under en följd av år hållit i stora forskningsinsatser till nytta för den svenska bioenergiförsörjningen. Hon har med engagemang, kunskap och uthållighet drivit på myndighetens FoU-verksamhet för forskning som bidragit till kostnadseffektiv produktion och minimerade negativa miljöeffekter.”

Vid Svebios årsmöte utsågs också Bo Hektor och Henrik Lundberg till hedersmedlemmar i Svebio. Bo Hektor har varit verksam som forskare och konsult med ett rikt internationellt nätverk, bland annat inom IEA Bioenergy, och har främst arbetat med frågor kring bioenergipotentialer och utveckling av handeln med bioenergi. Han har varit en ambassadör för svenskt bioenergikunnande globalt. Henrik Lundberg var en av grundarna av Svebio 1980, och har varit verksam i bioenergibranschen främst som entreprenör och företagsledare. I och med årsmötet lämnar Henrik Svebios styrelse.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, vd i Svebio, tel 070-5244400

Vi använder oss av cookies.Läs mer