Tillbaka

​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

– Siffrorna visar att Sverige är Europas ledande land när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Sverige har lyckats dubblera mängden biodrivmedel på bara tre år. Det är även glädjande att användningen av fossil bensin, som ökade under 2016, minskade under 2017 till under 2015 års nivå. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av olika biobaserade råvaror, och HVO är nu Sveriges särklassigt största biodrivmedel. Leveranserna har ökat mest i ren form, HVO100.

Även HVO inblandad i bensin, HVO-bensin (även kallad grön bensin) visar på stark ökning under året. Leveranser av rapsdiesel, etanol och biogas är på ungefär samma nivåer som året innan. Biogas går dock framåt, och andelen biogas i fordonsgas ökade till 87 procent.

– Sverige har haft en fantastisk ökning för biodrivmedel. Men vi har inte tagit vara på alla möjligheter. Beskattning av etanol och rapsdiesel under de senaste åren har hållit tillbaka dessa bränslen. Sverige har inte heller infört E10 i bensin som EU-standarden tillåter. Det finns alltså goda möjligheter att ytterligare höja andelen biodrivmedel och minska klimatpåverkan från transportsektorn, säger Svebios drivmedelsexpert Tomas Ekbom.

– Den av riksdagen beslutade reduktionsplikten som införs för bensin och diesel från 1 juli 2018 ser ut att hålla tillbaka snarare än att påskynda utvecklingen för biodrivmedel. Detta på grund av för lågt satta ambitionsnivåer. Det är därför av yttersta vikt att myndigheterna tar till sig årets statistik och justerar nivåerna snarast, säger Tomas Ekbom.

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017 TWh
Bensin 27,9
Diesel 46,3
Etanol 1,2
Biodiesel 16,8
Biogas 1,5
Fossilgas 0,2
Totalt 93,9

 

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift 2017 Volym (m3)
Fossil diesel 5 820 683
Låginblandad FAME 260 027
Ren FAME (B100) 70 820
Totalt FAME 330 847
Låginblandad HVO 876 893
Ren HVO (HVO100) 564 887
Totalt HVO 1 441 780
Totalt biodiesel 1 772 627
Totalt dieselbränslen 7 593 310
Fossil bensin 3 042 205
Biodrivmedel i bensin (etanol, HVO-bensin) 156 606
Totalt bensinbränslen 3 198 811
Högkoncentrerad etanol (E85 och ED95) 48 762
Biogas i fordonsgas (1000 Nm3) 133 220

För ytterligare information kontakta Tomas Ekbom, 070-276 15 78.

Vi använder oss av cookies.Läs mer