Tillbaka

Välkommet besked om skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionens besked om att Sverige kan skattebefria rena och högblandade biodrivmedel är mycket välkommet. EU-beskedet innebär att buss- och taxiföretag kan fullfölja sina ambitioner att vara helt fossilfria och åkerier kan erbjuda andra företag fossilfria transporter.

biodrivmedel

För att klara Sveriges klimatmål, för transportsektorn till 2030 och för de nya EU-målen, måste regering och riksdag se till att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel också kan öka. Foto: iStock

– För hundratusentals bilister ger det också möjlighet att köra sina bilar på klimatvänlig biodiesel eller etanolbränsle. Sammantaget ger det mycket stor reduktion av koldioxidutsläppen från transportsektorn, säger Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

För att stimulera användningen av rena och högblandade biodrivmedel bör man nu avskaffa straffbeskattningen, malus, för bilar som körs på dessa drivmedel.

Lägre utsläpp än från rena elbilar

En dieselbil som går på HVO100 ger totalt lika låga eller lägre utsläpp än en ren elbil. De bilar som körs på E85 ger avsevärt lägre utsläpp än bensinbilar. Det finns fungerande distributionsnät för dessa bränslen och bilister som använder biodrivmedel kan åläggas att visa att man använder förnybart bränsle för att få befrielse också från malus.

– Vi hade gärna sett att skattebefrielsen hade blivit tioårig, på samma sätt som för biogas. Men fyra år är mer än de ettåriga beslut som tidigare ofta beviljats. Det ger en viss arbetsro för berörda företag under de närmaste åren och bättre möjlighet för branschen att utvecklas. Däremot är det en otillräcklig grund för investeringar i ökad inhemsk produktion av biodrivmedel. För att mer produktion ska komma till stånd behövs andra styrmedel, säger Gustav Melin.

Inblandningen av biodrivmedel måste öka

För att klara Sveriges klimatmål, för transportsektorn till 2030 och för de nya EU-målen, måste regering och riksdag se till att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel också kan öka.

Regeringen borde bjuda in till förutsättningslösa samtal om hur inblandningen kan öka samtidigt som priset kan hållas nere för bilister och företag. Sverige måste fortsätta att vara en föregångare inom EU när det gäller klimatomställning av transportsektorn.

För ytterligare kommentarer kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Läs mer om beslutet här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer