Tillbaka

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med nästan två procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige. Det skriver Bioenergi i ett pressmeddelande.

– Produktionen av pellets i Sverige ökade för femte året i rad och ligger nu på 1,74 miljoner ton, nästan på rekordnivån 1,8 miljoner ton från 2010, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Importen var oförändrad, cirka 270 000 ton, medan exporten minskade med cirka 12 procent till cirka 200 000 ton. Sammantaget gav detta en ökad användning av pellets i Sverige på nästan 2 procent eller drygt 30 000 ton under 2017 jämfört med 2016.

Tidningen Bioenergis analys av pelletsbranschen i Sverige publiceras i Bioenergi nr 2-2018. Analysen baseras på en egen enkätundersökning samt statistik från SCB.

För ytterligare information kontakta Anders Haaker, 073-927 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se


Läs mer:

Den nya pelletskartan finns att ladda ned här.

Läs mer om pelletsmarknaden i nya Bioenergi nr 2-2018.


Om pellets:

Pellets produceras av restprodukter från skogs- och sågverksindustrin. Pellets används huvudsakligen som bränsle för att producera värme, el eller ånga. Ett ton pellets innehåller cirka 4 800 kWh energi.


Läs pressmeddelandet och följ Svebio på Newsdesk

Vi använder oss av cookies.Läs mer