Tillbaka

​Bra förslag från Miljöpartiet

Svebio välkomnar Miljöpartiets förslag om ett stöd för att konvertera bensinbilar till flexifuelbilar för att kunna köras på etanol. Det är ett av de bästa sätten att snabbt minska utsläppen av fossil koldioxid från transportsektorn, dessutom till en låg kostnad.

Flexifuel

Sverige har Europas största distributionsnät för etanolbränslet E85 och tillgången på biodrivmedlet är god.

I Frankrike är konverteringsstöd redan en succé och där bygger man ut distributionen av E85 i rask takt. I både Frankrike och Sverige har bilföretaget Ford också nyligen lanserat en ny flexifuelbil och vi kan vänta oss att fler biltillverkare åter satsar på bilar som kan köras på E85.

Men den största potentialen att snabbt sänka koldioxidutsläppen är att konvertera bensinbilar som redan är ute på marknaden till E85. Därför är Miljöpartiets förslag utmärkt.

Det är mycket viktigt att regeringen nu också agerar för bibehållen skattebefrielse för E85 och andra rena och högkoncentrerade biodrivmedel. EU-kommissionen får inte hindra Sveriges politik för att minska utsläppen från transportsektorn genom otidsenliga och klimatskadliga statsstödsregler. EU måste också tillåta utbyggd produktion av etanol från åkergrödor.

För ytterligare information, kontakta Tomas Ekbom, 070-276 15 78, eller Gustav Melin, 0705-24 44 00.

Vi använder oss av cookies.Läs mer