Tillbaka

​Bonus-malus, ett styrmedel som styr fel för klimatet

– Bonus-malus för nya bilar, som införs vid halvårsskiftet, har en rad grundläggande fel som gör att utsläppen av koldioxid blir onödigt höga. Bonus-malus är ett inkonsekvent styrmedel som styr fel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Det stora problemet med Bonus-malus är att det inte tar hänsyn till på vilket drivmedel bilarna körs och därför blir klimateffekten dålig och systemet blir dyrt och till liten nytta.

Här är de tre allvarligaste felen med bonus-malus:

  • Dieselbilar som körs på 100 procent biodiesel straffbeskattas enligt samma regler som dieselbilar som går på fossil diesel. Att köra en dieselbil på HVO100 eller B100 är ett av de mest klimatvänliga alternativen, men den bilist som väljer detta alternativ ges ökade kostnader inom bonus-malus. Samtidigt byggs distributionsnätet för ren biodiesel nu ut, bland annat med stöd från Klimatklivet.
  • Laddhybrider gynnas kraftigt, oberoende av hur de används. I många fall kommer de att köras främst på fossil bensin eller diesel och orsaka stora utsläpp av fossil koldioxid. Man har inte kartlagt hur laddhybriderna i praktiken används innan man infört denna subvention av ofta tunga fordon. Ett självklart krav borde vara att laddhybrider ska kunna drivas med biodrivmedel för att få bonus.
  • Flexifuelbilar som kan drivas med E85 får inte den extra premie som man nu ger till bilar som kan drivas med biogas. Försäljningen av flexifuelbilar har helt upphört, trots att vi har Europas enda heltäckande nät av E85-mackar.

– I grunden är bonus-malus ett felaktigt styrmedel eftersom det inte är direkt kopplat till utsläppen av koldioxid. Det vore bättre att styra marknaden genom att göra det ofördelaktigt att använda fossila drivmedel.

– Om bonus-malus ska behållas måste det reformeras så att man gynnar alla fordon som kan drivas med klimatvänliga biodrivmedel. För att garantera att bilar tankas med rätt bränsle kan man införa tankningskrav där bilägarna redovisar sina inköp för att få stöd. Med det bonus-malussystem som nu införas tvingas alla bilköpare vara med och subventionera bilar som kommer att köras på fossilt, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare information kontakta: Gustav Melin, 070-5244400 eller Tomas Ekbom 070-276 15 78


Vi använder oss av cookies. Läs mer