Tillbaka

Trumps trafikmyndighet räknar med klimatkatastrof

Foto: Kjell Andersson

Det är nästan ett år sedan Svebiobloggen senast handlade om den destruktiva klimatpolitik som drivs av USA under Trump-administrationen. Det är svårt att skriva om ämnet, eftersom allt i stort sett är känt, och det är nästan omöjligt att komma på någon smart ny vinkel.

Det här är säkert också förklaringen till att det skrivs och rapporteras rätt lite i ledande media om detta. Dessutom är alla som bevakar USA och amerikansk politik ständigt upptagna av dagsaktuella skandaler och bråk, just nu kring tillsättande av en ny domare i högsta domstolen, kandidatens sexuella övergrepp i ungdomen och Donald Trumps personangrepp på det kvinnliga vittnet.

Vita husets klimat- och energipolitik hamnar i medieskugga, trots att den borde vara ett huvudämne för rapportering, debatt och opinionsbildning. Inte ens vi orkar hålla räkning på alla negativa klimatsignaler som kommer från Washington.

Att politiken inte bara är destruktiv, utan också ologisk framgår av ett dokument som för någon vecka sedan publicerades av en av Trump-administrationens myndigheter – NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, närmast en motsvarighet till det svenska tidigare Trafiksäkerhetsverket). Washington Post lusläste dokumentet och hittade anmärkningsvärda uppgifter, som visar att myndigheten räknar med en klimatkatastrof mot slutet av detta århundrade.

Slutsatserna från NHSTA kom bara ett par veckor innan IPCC (den internationella klimatpanelen) ska publicera sin rapport om vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. IPCC är samlat i Incheon i Sydkorea den här veckan, för att slutgodkänna rapporten och mangla fram en sammanfattande syntes, som kommer att bli budskapet till politikerna på klimatmötet i Katowice (COP24) i december.

Dokumentet från NHTSA är på 500 sidor och är en miljökonsekvensbeskrivning kopplad till Trumpregeringens förslag att inte genomföra de krav på bättre bränsleeffektivitet för nya bilar som beslutades under Obamaregimen. Trump har föreslagit att frysa skärpningen av kraven efter 2020. NHSTA:s dokument visar att effekten kommer att bli ökade utsläpp av växthusgaser jämfört med om skärpningen genomförts. Självklart. Men sedan argumenterar man om att dessa marginella utsläpp har liten betydelse när det gäller de globala utsläppen av växthusgaser. Det är ju ett vanligt argument varhelst man diskuterar åtgärder som ska minska utsläppen. Också i Sverige (”vi släpper bara ut 0,2 procent av all koldioxid, så det har ingen betydelse vad vi gör”).

NHSTA har fått i uppdrag att motivera varför regeringen gör rätt, så detta är inte förvånande. Det som är förvånande är att det 500-sidiga dokumentet också innehåller en anmärkningsvärd prognos över temperaturhöjningen fram till 2100. Slutsatsen är att den globala medeltemperaturen kommer att stiga med 4° C jämfört med förindustriell tid, alltså dubbelt så mycket som det mål som hittills gällt i den internationella klimatpolitiken, och nästan tre gånger så mycket som den skärpta ambitionen i Parisavtalet. Idag ligger vi på plus 1°C. Rapportens författare medger också att det kommer att krävas en omfattande omställning av energiförsörjningen och fordonsflottorna för att undvika en sådan utveckling. Man skriver också att ”detta varken är tekniskt eller ekonomiskt möjligt”.

Den ansvariga amerikanska myndigheten anser alltså att den nuvarande utvecklingen leder till stora och svåra miljökonsekvenser, men att man inte kan eller tänker göra något åt saken. Man tycker till och med att de begränsade och redan beslutade åtgärderna om effektivare bilar är meningslösa att genomföra. ”Efter oss syndafloden” – skulle man kunna sammanfatta attityden.

Donald Trumps regeringen har redan före detta beslut gjort klimatpolitiken stor skada. Här är några tidigare åtgärder:

  • Hoppat av Parisavtalet, som enda land bland 195 som skrivit på.
  • Öppnat nya områden för exploatering av olja och gas, på federal mark, i naturskyddade områden och på kontinentalsockeln.
  • Infört åtgärder som ska rädda den olönsamma kolindustrin. Avvecklat den lag som skulle minska utsläppen från kraftverken, främst genom avveckling av kolkraft.
  • Avskaffat den skärpta lagstiftningen för mätning och kontroll av utsläpp av metan från frackning.
  • Sänkt skatterna kraftigt för fossilindustrin.
  • Gjort det lättare för oljebolag att slippa inblandning av biodrivmedel.
  • Drivit igenom utbyggnaden av nya rörledningar mellan Kanada och Texas.
  • Tillsatt tidigare lobbyister från olje- och kolindustrin på centrala positioner inom energi- och miljöadministrationen.
  • Skurit ner anslagen till klimatforskning och genomfört utrensning i officiella texter och dokument av begrepp som ”global uppvärmning”.
  • Infört klausuler i de nya handelsavtalen som gynnar amerikansk export av fossila bränslen.

Till detta kan man nu också lägga de lättade kraven på bilindustrin när det gäller effektivisering. Den här åtgärden sker samtidigt som EU kraftigt skärper sina motsvarande krav.

Vid slutförhandlingarna kring IPCC:s dokument om 1,5-gradersmålet i Korea har den amerikanska delegationen fått order om att urvattna slutsatserna så mycket som möjligt. Med sig har de ett omfattande dokument med den innebörden, som läckte häromdagen. Amerikanerna kommer knappast att lyckas med detta. IPCC är trots allt en instans som styrs av vetenskaplig expertis. IPCC:s rapport kommer att visa på ett mycket allvarligt läge, och behovet av radikala åtgärder från alla länder, från näringslivet, från lokalsamhällen och enskilda.

USA är för tillfället inte med i det globala arbetet med att motverka den globala uppvärmningen. Trump-regimen har istället gjort sig till ett redskap för kortsiktiga intressen i fossilindustrin. De åtgärder som genomförs ökar utsläppen. Dessutom ger de andra regimer jorden runt argument för att också hålla igen på ambitionerna.

Det blev precis så illa som man kunde frukta för två år sedan då Donald Trump vann presidentvalet.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer