Tillbaka

Låt oss glädjas – kolet i Europa är på väg bort

Kolkraften minskade med 24 procent i EU mellan 2018 och 2019. Elproduktionen från stenkol minskade med 36 procent och produktionen från brunkol med 16 procent. Från Storbritannien meddelar den största elproducenten Drax att man helt ska sluta med kol i mars 2021, fyra år tidigare än det brittiska målet att fasa ut kolet 2025. Drax har satsat på en storskalig övergång till biomassa. Tyskland, Ungern, Grekland – land efter land har antagit mål om utfasning av kolkraften under det senaste året.

Foto: Drax

I Spanien avvecklas nu det största kolkraftverket, As Pontes i Galicien. Aktuellt-redaktionen valde att göra ett reportage den 25 februari som bara kan beskrivas som snyft-journalistik. Varför åkte inte Erika Bjerström, en av Sveriges allra bästa miljöreportrar, till Drax i Yorkshire istället för till Galicien för att visa att det går att göra omställningen bort från kol med bibehållna jobb?

Nej, hon valde vinkeln att se klimatomställningen utifrån en enskild förlorande kolkraftsanställds perspektiv. Den intervjuade kemiingenjören säger i reportaget att han ”hellre dör av föroreningar än av hunger”. Och så följer Erika Bjerström med honom ut i den vildvuxna trädgården där han skördar några kålblad och lägger in ved i spisen …

Är det synd om kolkraftsarbetare i Galicien när de nu förlorar jobbet? Javisst, det är alltid jobbigt med strukturomvandling. Men alla som jobbar med kol måste sedan många år tillbaka ha varit införstådda med att de arbetar med en verksamhet som måste och kommer att avvecklas. De är säkert fullt medvetna om vad klimatomställningen måste leda till för deras egen del. Det borde åtminstone gälla den som har ingenjörsexamen.

Utsläppshandeln ger effekt

Äntligen börjar styrmedlet, utsläppsrätterna, bita på marknaden. Det handlar inte bara om att priset på utsläppsrätter stigit, utan också om förväntningar på att priset ska stiga ännu mer. Siffrorna om den kraftigt sjunkande andelen kolkraft i EU 2019 kommer från två tankesmedjor som följer utvecklingen, Agora Energiewende i Berlin och Sandbag i London. Redan några veckor in i 2020 har de statistik för 2019. Snabbt jobbat!

El från stenkol i EU

Källa: Agora/Sandbag: The European Power Sector in 2019

Svenska politiker, både i regeringskansliet och i EU-parlamentet, har stor del i att utsläppshandeln ETS har skärpts och att kolkraften har minskat. Här handlar det om fungerande klimatpolitik som ger mycket stora positiva effekter. En aktuell rapport från IEA visar att Europa nu går före globalt när det gäller att få ner utsläppen. Ett gott skäl att vara stolt över att EU fungerar.

Spaniens största kolkraftverk

Tillbaka till Galicien. Vad är fakta om kolkraftverket i As Pontes utanför A Coruna?

Det är Spaniens största kolkraftverk med en samlad effekt på 1 400 megawatt (4 x 350 MW), ungefär som hela Barsebäcks kärnkraftverk när det var i drift. Det har hunnit släppa ut mycket koldioxid genom åren genom sina skorstenar.

Verket togs i drift 1976, och har alltså snart femtio år på nacken. Anläggningen ägs av det stora spanska elbolaget Endesa. 2018 bestämde sig Endesa för att investera 200 miljoner euro i verket för att klara de hårdare emissionskraven från EU, men 2019 bestämde Endesa sig för att avveckla före 2022. Huvudskälet angavs vara det stigande priset på utsläppsrätter. Nu har man alltså fattat beslut om omedelbar stängning.

Kolkraftverket drevs fram till början av 2000-talet på lokalt producerad stenkol, men kolgruvan lades ned 2007 och är nu förvandlad till en sjö. Kolet importeras nu, och dessutom har man byggt ett gaskraftverk på 800 MW som försörjs med importerad fossilgas.

Bygger biokraft

I Aktuellts reportage lyfter Erika Bjerström fram att man ny bygger vindkraft och biokraft i Galicien. En lokal aktör är Greenalia som skymtade förbi i reportaget. Bolaget bygger mycket vindkraft, men har också byggt det hittills största biobränsleeldade kraftverket i Spanien. Det ligger i Curtis, bara omkring 4 mil sydväst om As Pontes, till och med inom pendlingsavstånd.

Det nya kraftverket är dock litet jämfört med det gigantiska kolkraftverket; bara 50 MWel, som dock är en rejält stor anläggning för att vara ett fristående biokraftverk. Verket har levererats av finska Valmet och ska enligt den pressinformation som getts tas i bruk i början av 2020.

Också i Galicien går man alltså från svart till grönt, och det skapar förstås också nya jobb istället för de jobb som försvinner i kolindustrin. Galicien är Spaniens gröna hörn med mycket skog och riklig nederbörd som förs med västvindarna från Atlanten. Förutom vindkraft borde det också gå att utveckla vågkraft här i södra delen av den blåsiga Biscaya-bukten. Om någon del av Europa ska klara sig utan kol så är det definitivt Galicien.

Drax avskaffar kolet

Så till Yorkshire. Drax är Storbritanniens största elproducent. Bolagets största anläggning finns i Selby söder om York i östra England. Ett gigantiskt kolkraftverk som producerar fem procent av landets el, som invigdes på 1970-talet och byggdes ut på 80-talet. Kraftverket har spytt ut enorma mängder koldioxid under åren. För några år sedan började Drax ställa om från kol till träpellets. Om drygt ett år kommer all kolförbränning att vara borta och Drax kommer att ha genomfört Europas största ”dekarboniseringsprojekt”, som bolaget skriver på sin hemsida. Drax i Selby blir därmed också Storbritanniens största produktionsanläggning för förnybar el.

Den pellets Drax använder kommer till relativt stor del från sydöstra USA, en region där skogen växer mycket snabbt och där man lagt ner mycket sågverk och massindustri efter finanskrisen 2008/2009. Här finns god tillgång på billig och hållbar biomassa, främst avverkningsrester och gallringsvirke.

Nästa steg i omvandlingen av Drax blir att genomföra bio-CCS (bioenergi med koldioxidinfångning och lagring) vid anläggningen. Man har redan en mindre pilotanläggning för att testa tekniken. Med bio-CCS kommer Drax inte bara att bli koldioxidneutralt utan kommer också att kunna skapa ”negativa utsläpp” – alltså reducera koldioxidhalten i atmosfären genom sin verksamhet. Den trollkonsten kan inget annan förnybar elproduktion klara.

I Selby har man alltså inte lagt ner kraftverket utan bytt bränsle. Det betyder att personalen har kvar sina jobb. Aktuellts reportageteam skulle lika gärna ha kunnat åkt till Selby som till As Pontes. Men då hade man fått välja en annan vinkel på reportaget.

Erika Bjerström sa i Aktuelltinslaget att ”det kan inte bli så en gång till att människorna blir förlorare”. Sanningen är väl att det kommer att finnas både förlorare och vinnare på den strukturomvandling med klimatförtecken som nu kommer att ske.

/Kjell

 

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer