Tillbaka

Har Centerpartiet glömt bort sina egna klimatmål?

Gårdagen erbjöd ett bakslag inte bara i vädret utan också i alliansens satsningar på förnybar energi. Regeringen beslutade att gå vidare med sin nedmontering av pumplagen. Nästan hälften av mackarna - istället för knappt var tredje som i dag - ska undantas från miljökravet.

Det handlar om rädda landsbygden, förklarar näringsminister och partiledare för Centern Annie Lööf. Ett uttalande som rimmar illa med partiets höga målsättningar för en fossilfri transportsektor.

Som Svebios vd Gustav Melin sade i ett pressmeddelande igår;

Satsa på bilar som kan tanka förnybart – då kommer pumparna att behövas.

Om Annie Lööf vill att landsbygden ska leva bör hon väl snarare satsa på att hjälpa bilister att byta, eller bygga om, sin bil till förnybara bränslen?

Det är ju trots allt redan idag över 1 kr billigare per mil att köra på E85 eller fordonsgas. Vill Annie Lööf ytterligare öka satsningarna på landsbygden kanske hon ska införa utredningen Fossilfrihet på vägs investeringsstöd, prispremiemodellen för att öka svensk biodrivmedelsproduktion?

Det är ett styrmedel som skulle innebära över 11000 säkrade arbetstillfällen inom skogs- och jordbruksindustrin. Då kan hon samtidigt följa utredningens uppmaning att snabbt utreda den fallande försäljningen av E85 och att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder tillsammans med branschen för att vända trenden. Något som definitivt skulle öka kundtillströmningen till glesbygdens E85 pumpar.

/Lena Bruce

Vi använder oss av cookies. Läs mer