Tillbaka

Veckans gröna groda till Barometerns ledare ”Regeringen har soppatorsk” den 31 mars

Veckans gröna groda går till ledarskribenten på Barometern, Edvard Hollertz, för hans ledare under rubriken ”Regeringen har soppatorsk” den 31 mars. Ledaren är ett bra exempel på en särskild genre inom den kommenterande journalistiken som vi kan kalla ”spotta på etanolen”.

Förr talade man om att inte spotta i glaset. Det handlade också om etanol. Nu handlar det om att alltid spotta i etanoltanken. För att skriva i den här genren behöver man inte ha några kunskaper alls. Det räcker att utgå från att alla är överens om att etanolen är usel, i största allmänhet.

Hollertz inleder sin ledare på detta sätt:
”Sänkningen av etanolskatten är ett desperat försök att rädda ansiktet när den politiska satsningen på etanol visat sig misslyckad.” Redan i denna första mening blir allt fel, på två sätt:

  1. Vi är också ibland kritiska mot regeringen, men av andra skäl. Vi är däremot övertygade om att den rödgröna regeringen aldrig ville införa skatten på etanol, utan såg sig tvingade att göra det av EU-kommissionen. Liksom den tidigare borgerliga regeringen såg sig tvingad att beskatta rapsdieseln. Magdalena Andersson och Anders Borg har haft samma problem i relationen med Bryssel. Det är bra att man nu sänker skatten, även om vi tycker att det kunde gå ännu snabbare, och helst skulle skatten bort helt och hållet.
  2. På vilket sätt har satsningen på etanol varit misslyckad? Sverige har varit en föregångare i Europa när det gäller att introducera ett biodrivmedel, E85, genom att bygga upp en marknad både för bränslet och för flexifuelfordon. Ett distributionsnät har byggts ut, till största delen faktiskt helt frivilligt från de stora drivmedelsbolagens sida, där OKQ8 och Statoil tog täten.

Pumplagen lyfts alltid fram när etanolen diskuteras, och den kan möjligen ses som det enda ”misslyckandet” eftersom den troligen inte hade behövts för att skapa ett tillräckligt bra nät av tankstationer (Svebio var negativ till lagen när den infördes). Men i övrigt var politiken för etanolen rätt bra. Subventionen till bilarna var måttlig, bara en fjärdedel av den subvention som nu ges till elbilarna. Det riktigt stora misslyckandet var att man slutade ge flexifuelbilarna den särskilda förmånen inom systemet med företagsbilar. Det var också ett misslyckande att bilindustrin valde att inte haka på och utveckla effektiva flexifuelbilar.

Satsningen banade vägen för att Sverige nu ligger i topp i EU när det gäller att använda förnybara drivmedel i trafiken. Den positionen glömmer Hollertz att notera. E85-satsningen var ett försök att göra detsamma som man gjort i ännu större skala i Brasilien, och som man nu delvis genomför i Mellanvästern i USA. Vi har fått 200 000 flexifuelbilar, som hittills reducerat utsläppen av koldioxid med någon miljon ton. Etanolen är ett bra bränsle, som ger en bra växthusgasreduktion jämfört med bensin, och alkoholen är än så länge det enda biobränslet som man kan använda högblandat i ottomotorer (metanol skulle också gå bra). Idag körs de här bilarna, som ett resultat av beskattningen och det fortgående spottandet på etanolen, nästan uteslutande på bensin, och det är det stora misslyckandet för klimatpolitiken. Stora utsläpp helt i onödan.

Men vad vill tidningen Barometern nu? Att straffskatten på etanol ska vara kvar, trots att den inte kan motiveras ens med EU-kommissionens motsägelsefulla statsstödsregler? Och trots att den totalt förstör marknaden för etanolen? Är det tidningens mening att etanolen ska bort och att våra 200 000 flexifuelbilar alltid ska köras på bensin, och att inga fler flexifuelbilar ska säljas? Är klimatpolitik i just detta fall olämplig?

Nej, Tollertz slutar ledaren med ett annat förslag och befäster därmed sin okunnighet:
”Etanol ska inte särbehandlas. Därför bör regeringen vara konsekvent och inte bara sänka skatten på etanol utan på alla förnybara drivmedel.”
Sanningen är ju att det bara är etanolen, tillsammans med rapsdieseln RME, som har särbehandlats, och detta på ett negativt sätt med skattläggning. HVO-dieseln är redan obeskattad, liksom biogasen, vilket borde vara en självklarhet för alla biodrivmedel. Man kan inte sänka en obefintlig skatt!

”Etanolen ska inte särbehandlas”, skriver Barometerns ledarsida. Men det ju just det som sker. Efter att ha gynnats under tidigare år började man för några år sedan särbehandla etanolen negativt. Den borgerliga regeringen tog fort förmånsvärdet, och den rödgröna regeringen har infört etanolskatt. Nu tas en mindre del av denna negativa politik tillbaka. Då tar Barometern chansen och spottar på etanolen. Särbehandling var ordet.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer