Tillbaka

Varför kan danskarna – men inte vi?

Den 22 mars la den danska Energistyrelsen ut ett pressmeddelande där man berättade följande:

  • Danmarks energiförbrukning var 4,5 procent lägre 2012 än 2011.
  • Danmarks utsläpp av koldioxid minskade med 10,3 procent mellan åren!
  • Danmarks användning av förnybar energi ökade med 3,1 procent.
  • Andelen förnybar energi ökade från 21,8 procent till 22,9 procent av den totala energiförbrukningen.

Alla siffror gäller alltså 2012. Efter bara några veckor in på det nya året har man på Energistyrelsen lyckats samla ihop tillräckligt bra statistik för att våga gå ut och sammanfatta utvecklingen från 2011 till 2012. Och det är imponerande trender. Danmark ligger visserligen långt efter Sverige när det gäller att använda förnybar energi, men det beror främst på att vi har gott om billig vattenkraft och mycket bioenergi från skogsbruket.

Orsaken till att jag skriver detta är att de svenska motsvarigheterna till Energistyrelsen inte lyckas producera motsvarande information till allmänhet, media och politiker.

  • Vi vet först i slutet av året, i bästa fall, hur den samlade energianvändningen i Sverige såg ut. I förra årets upplaga av Energiläget, som Energimyndigheten gav ut i december, fanns det inte ens totalsiffror för 2011, utan vi fick kompletta siffror bara för 2010.
  • Utsläppen av koldioxid 2012 får vi också veta i slutet av året. I år ska det komma preliminära siffror tidigare, men vi har ännu inte sett dem.
  • Användningen av förnybar energi och andelen förnybar energi har Energimyndigheten bara räknat ut för 2010, än så länge, och man redovisar inga löpande sådana beräkningar. Vi på Svebio gör egna beräkningar och skickar ut till media, som sedan konsekvent ignorerar våra siffror. Officiella siffror skulle få ett helt annat genomslag.

Varför kan danskarna producera aktuella och relevanta siffror – medan de svenska myndigheterna behöver ett år på sig?

De danska siffrorna hittar du här.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer