Tillbaka

Varför bluffar dom om land-grabbing?

En aktuell brittisk rapport visar att det knappast finns någon land-grabbing kopplad till biodrivmedelsproduktion i Afrika. Vi ska ta Zambia som exempel.

Begreppet land-grabbing fick fotfäste i debatten för ett par år sedan, och blev snabbt en del av kritiken mot biodrivmedel. En rad organisationer och forskare spred siffror om att miljontals hektar, främst i Afrika, höll på att tas från de lokala småbönderna för storskaliga biodrivmedelsprojekt. Som mest har man uppgett att 50 miljoner hektar skulle vara hotade av land-grabbing för biodrivmedel i Afrika – en yta lika stor som Sverige eller Spanien.

Men stämmer det? Finns det en verklighet bakom de här siffrorna?
Jag var själv i Zambia i vintras och pratade med människor på plats som vet, bland annat inom Zambian Bioenergy Association och Zambian Biofuels Association.
Den bild jag fick var att det nästan inte fanns några biodrivmedelsprojekt i landet. Det finns ett par sockerrörsföretag, som gör socker, men inget av dem har än så länge börjat göra etanol – även om det vore önskvärt eftersom Zambia importerar all bensin. Det finns lite småskalig odling av jatropha och solrosor, men det lilla privata bolag som jobbar med biodiesel och bioolja berättade att man har svårt att få fram inhemsk råvara. I norr finns ett inhemskt privat projekt där man planterar en del oljepalmer på mark som man redan äger lokalt. Det är allt. Problemet som alla lyfter fram är att det sker för lite, att ingen vill investera. Det beror bland annat på att regeringen hittills subventionerat bensin och diesel. Det ska det nu bli ändring på. Men fortfarande är det svårt att få lönsamhet för biodrivmedelsprojekt.

Till saken hör att det finns miljontals hektar outnyttjad odlingsbar jord i områden där det regnar tillräckligt.
Så kom det en larmande rapport från ActionAid i våras. Där varnar man för att miljontalts hektar åker växlas från matproduktion till energigrödor för biodrivmedel. Man uppmanar den brittiska regeringen att avveckla den politik ”som tar bort maten för de allra fattigaste”, dvs avskaffa stödet till biodrivmedel.

ActionAid hänvisar till en egen databas som visar hur stora arealer som berörs i olika utvecklingsländer. I rapporten som lades ut på ActionAids hemsida i april 2013 finns en lista på de mest berörda länderna i Afrika, och Zambia finns på andra plats, med 570 900 hektar ”markinvesteringar för biodrivmedel”.

Flera institut och organisationer har på senare tid börjat syna påståendena om land-grabbing och kolla verkligheten bakom siffrorna. Brittiska ODI (Overseas Development Institute) har gjort en egen studie med stöd från UK Aid(Storbritanniens motsvarighet till Sida). Man har studerat fem länder, bland dem Zambia, och jämfört de påstådda siffrorna med verkligheten. För Zambia har man noterat att tre olika databaser uppger siffror på 243 000 – 676 000 hektar ”berörda av markuppgörelser för biodrivmedelsproduktion”.

ODI har med hjälp av ett stort antal källor och kontakter i Zambia kartlagt läget i landet idag. Den bild som framträder stämmer helt och hållet med den bild jag själv fått på plats. Det finns 3 925 hektar odling av jatropha. Punkt. För några år sedan var odlingen sju gånger så stor, men flera företag har dragit sig ur. Kvar finns Khanshansi Mining, ett gruvföretag som producerar biodiesel för egna behov, och ett mindre företag som heter Southern Biopower.

Det finns ingen land-grabbing i Zambia. Det finns inga hotade 570 900 hektar. Problemet är istället att det inte görs några investeringar i odling av biogrödor och produktion av biodrivmedel. ActionAid skulle ha kunnat få riktiga fakta om läget i Zambia om man hade vänt sig till folk i Zambia och frågat istället för att lita på anonyma databaser som sammanställts av forskare som uppenbarligen inte varit på plats. Man kunde t ex ha pratat med professor Thomson Sinkala på Zambian Biofuels Association. Jag träffade honom i Stockholm i maj och han skadade bara på huvudet när jag nämnde ActionAids siffra.

Jag har inte sett om ActionAid, Oxfam, Friends of the Earth och den långa rad av vetenskapliga institutioner som spritt de uppblåsta siffrorna har gett några kommentarer till ODI:s rapport. Rapporten handlar inte bara om Zambia. Man har hittat samma diskrepanser i alla de länder man undersökt (vid sidan av Zambia: Etiopien, Tanzania, Mocambique och Indonesien). Ingenting av det som står i de så kallade fakta-databaserna stämmer med verkligheten.

Frågan är: bluffar de medvetet med uppblåsta siffror? Och kommer de att rätta sina rapporter och hemsidor eller hålla fast vid sina felaktiga siffror? 

Läs ODI:s rapport här.

En jämförelse med Sverige
ActionAids uppgift om 570 000 hektar land-grabbing i Zambia motsvarar en yta ungefär lika stor som Södermanlands län. Den verkliga ytan för odling av biogrödor i Zambia på knappt 4 000 hektar, vilket motsvarar ytan för Oxelösunds kommun, en av Sveriges till ytan minsta kommuner. Zambia är ungefär lika stort till ytan som Sverige och Finland tillsammans.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer