Tillbaka

Vad vilja Kristdemokraterna?

Man vill gärna travestera Mäster Palm när man dessa dagar försöker följa Kristdemokraternas utspel i energifrågan. När Dagens Industri häromdagen jämförde partiernas Valmanifest hittade man inte ett enda ord om miljö och klimat i KD:s valmanifest. Istället har Ebba Busch Thor gjort två anmärkningsvärda utspel kring kärnkraft som gör att många undrar var partiet står i energifrågan idag, och hur partiet ser på energiöverenskommelsen från 2016.

August Palm visste vad han ville - här står han utanför LO-borgen i Stockholm.

August Palm visste vad han ville – här står han utanför LO-borgen i Stockholm.

Samtidigt illustrerar de här utspelen hur ihålig och motsägelsefull energiuppgörelsen är. För Ebba Busch Thor kan nog hävda att hon inte alls brutit mot den genom att föreslå att vi ska bygga nya kärnkraftverk i Sverige.

Före sommaren var vi övertygade om att energi- och klimatfrågorna inte skulle få stort utrymme i valrörelsen eftersom partierna gjort breda uppgörelser tvärs över blockgränsen. I klimatfrågan är bara Sverigedemokraterna ställda åt sidan. I energifrågan valde förutom Sverigedemokraterna också Vänsterpartiet och Folkpartiet att hoppa av, de förra för att kunna driva en mer kärnkraftskritisk politik. De senare för att kunna profilera sig som mer kärnkraftsvänliga. Den gamla stridsfrågan var inte helt och hållet begravd. Men de stora partierna, och inte minst Socialdemokraterna, var nöjda med att kärnkraftsfrågan, som splittrat partiet i årtionden, äntligen kunde föras åt sidan – eller sopas under matten, om man så vill.

Så kommer Ebba Busch Thor och väcker liv i debatten igen. Trots att Kristdemokraterna är ett av de partier som skrivit på överenskommelsen utan några reservationer. Busch Thor föreslog först i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt 14 augusti att man borde låta bli att lägga ner fler reaktorer och dessutom bygga ut kärnkraften. För ”kärnkraft är bättre än kolkraft”. Och så, i TV4:s utfrågning av partiledarna den 3 september sa Ebba Busch Thor att staten borde kunna skänka bort två reaktorer:

”Om Vattenfall som äger Ringhals 1 och 2 inte är berett att ompröva sitt beslut att lägga ned dem nu när vi behöver mer el i Sverige, då tycker jag att svenska staten ska se sig om i fall någon annan vill ta över driften”, sade Busch Thor.

Hon fortsatte:

”Jag är till och med beredd att gå så långt och säga att vi kan ge bort dessa reaktorer.”

En som ställde sig undrande till Ebba Busch Thors första utspel, var partiets egen talesperson i energifrågor, Penilla Gunther, som satt i Energikommissionen och har skrivit under fempartiuppgörelsen. Hennes kommentar var att utspelet inte var förankrat i partiet. Några dagar senare fick hon lämna politiken, av helt andra skäl – fusk med reseräkningar.

Om man som väljare vill veta vad KD tycker om miljö-, klimat- och energifrågor kan man gå till partiets hemsida. Det finns en sida med rubriken ”Miljö och energi”. Texten är mycket knapphändig. Allt som sägs om energi är: ”Vi ska ställa om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning, vilket bidrar till människors välfärd”.

Och KD:s valmanifest innehåller, som Dagens Industri konstaterade 4 september, ingenting. Till skillnad från de andra partierna, som redovisar sina huvudbudskap på alla politikområden, har KD valt att göra ett valmanifest bara om sina profilfrågor: sjukvården, tryggheten, äldre, familjen och integration & jobb. Det finns inte en rad om miljö, klimat och energi. Dagens Industri har räknat hur många gånger orden ”miljö”, ”klimat”, ”hållbar/hållbarhet” och ”grön” förekommer i partiernas valmanifest. KD får då nollor i alla rutor i kolumnen. Orden ”grön” och ”hållbar” kan man kanske bortse från, som politiskt flum, men att inte på något sätt beröra klimatfrågan är en försyndelse. I valmanifesten från Moderaterna och Miljöpartiet nämns klimat 30 gånger och i Centerpartiets manifest 28 gånger, som jämförelse. Till och med SD tar upp klimatet, med 3 omnämnanden.

Är alltså KD:s svar på klimatutmaningen numera mer kärnkraft?

En riksdagskandidat för KD i Västmanland, Jesper Songer, skriver i Sala Allehanda och Fagersta-Posten idag:

”Kristdemokraterna vill se en investering i kärnkraften. Det handlar om forskning, uppgraderingar, renoveringar och nyproduktion av reaktorer. Gärna så kallad generation 4-reaktorer…”

Men han skriver också:

”Vi vill på sikt se ett hundra procent förnybart energisystem.”

”På sikt” måste i det här sammanhanget betyda tidigast i slutet av detta århundrade, eftersom man först ska bygga nya reaktorer med helt ny teknik och sedan använda dem under sin livstid. Kärnkraft är som bekant inte förnybar energi.

Det finns flera saker i Ebba Busch Thors resonemang som man kan ifrågasätta. Kan politikerna rakt upp och ner bestämma om att ge bort Vattenfalls reaktorer? Om man anser att de kan producera med lönsamhet så har de väl ett värde. Varför ska svenska folket då skänka bort dem? Om de är olönsamma vill väl ingen ha dem? Särskilt som det kostar pengar att avveckla dem.

Men i ett avseende har hon en poäng. Hon illustrerar hur motsägelsefull energiuppgörelsen är. Man säger visserligen i uppgörelsen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion 2040. Men man skriver samtidigt att man inte sätter ett stoppdatum för kärnkraft och att man inte ska stänga kärnkraft med politiska beslut. Man kan tvärtom få tillstånd för att bygga nya reaktorer i takt med att ge gamla når sin ekonomiska livslängd, på befintliga platser inom ramen för maximalt tio reaktorer.

Man har alltså bestämt sig för att både avveckla och inte avveckla!

Det Jesper Songer i Västmanland föreslår är därmed fullt möjligt inom ramen för energiuppgörelsen. Inte heller Ebba Busch Thor har, vad jag förstår, rört sig utanför energiuppgörelsens text. Utom möjligen i ett avseende. Man konstaterar i texten att det redan har fattats beslut om att fyra reaktorer ska avvecklas till 2020.

Däremot har hon svurit i kyrkan, om liknelsen tillåts. De partier som gjorde energiuppgörelsen hade ju tänkt sig att det skulle bli tyst om kärnkraften under en tid, att kärnkraften nu ett tag ska vara en icke-fråga.

De fem partierna har ju etablerat en borgfred kring energin, efter årtionden av uppslitande strider. Därför blir den viktiga frågan till Ebba Busch Thor: är du och KD villiga att fortsätta lösa upp knutarna i energifrågan genom samarbete över blockgränsen, utan att skapa nya konflikter? Eller tänker KD ställa sig utanför det fortsatta samarbetet kring energin?

Och för oss som jobbar med förnybar energi: är visionen om ett 100 procent förnybart energisystem något som ligger mycket långt fram i tiden enligt KD?

Så: vad vilja ni?

PS: Mäster Palm, August Palm, hade rubriken ”Vad vilja socialdemokraterna?” på sitt första politiska tal, som han höll på Hotell Stockholm i Malmö 6 november 1881. Det blev startskottet för den svenska socialdemokratin.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer