Tillbaka

Vad kommer att hända med oljepriset? Snart uppe på 100 dollar igen?

Det är alltid riskabelt att spekulera om framtida priser. Risken är stor att man får fel. Men det är samtidigt rimligt att fundera på vad som kommer att hända med oljepriset, eftersom det påverkar så många beslut, i företagen och i politiken.

En som diskuterar oljepriset är OPEC:s generalsekreterare Abdalla El-Badri, som gav en intervju i London i måndags, som refereras av Bloomberg News. Han säger där att oljepriset kan komma att klättra upp till 200 dollar/fat, om man inte satsar tillräckligt på att utvinna ny olja.

Allt tyder på att oljeprisfallet nu bromsats upp och att vi nått en bottennivå. Priset sjönk under hösten med mer än hälften, från 115 dollar/fat för Nordsjöoljan i juli till under 50 dollar/fat i januari.

En direkt följd av de sjunkande priserna är att investeringarna i ny oljeproduktion sjunker. I USA innebär det att man tar oljeriggar ur produktion, eftersom de helt enkelt går med förlust. Det kostar mer att ta upp oljan än man får betalt. Sju veckor i sträck har antalet aktiva riggar minskat. Man borrar man också färre hål för frackning. Mycket av det som var lönsamt när olja kostade 115 dollar är olönsamt. Intresset för nya dyra djuphavsprojekt och arktiska oljeprojekt sjunker också, liksom intresset för att pumpa in stora pengar i oljesandsindustrin i Kanada.

Effekten blir inte så stor på kort sikt. Men på några års sikt minskar utbudet från nya oljekällor, och det kommer att driva upp priset. Det är OPEC-chefens argument.

IEA:s chefsanalytiker Fatih Birol kommenterade också saken vid World Economic Forum i Davos. Hans slutsats är att investeringarna i oljesektorn minskar med 100 miljarder dollar i år jämfört med 2014, vilket är en nedgång med 15 procent. Också Birol drar slutsatsen att ett oljepris på 45 dollar/fat inte är hållbart. Priset kommer att gå upp.

Många av OPEC-medlemmarna har gamla oljekällor och stora fyndigheter som är billiga att utvinna, men många av länderna utanför OPEC har högre kostnader. I artikeln i Bloomberg News sägs också att OPEC är öppna för att ta upp samtal med producentländer utanför OPEC för att diskutera begränsningar av utbudet för att stabilisera priserna på en högre nivå.

Slutsatsen är att vi ska räkna med att oljepriserna ganska snart kommer att börja klättra uppåt igen. Priset måste helt enkelt motsvara vad det kostar att ta ut ny olja på marginalen. Alla som jobbar med att ta fram alternativa och förnybara bränslen, t ex flis och pellets, bör räkna med att priset på olja kommer att ligga en bra bit över dagens marknadsnoteringar. Det är svårt att tro att det blir 200 dollar/fat. Det är nog ett politiskt skrämskott.
Behovet av att låta fossila bränslen betala för sin miljöpåverkan genom koldioxidskatter och avgifter kvarstår vare sig oljan kostar 45 dollar, 80 dollar, 115 dollar eller 200 dollar per fat.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer