Tillbaka

USA fortsätter att satsa på etanol - men håller också igen

I fredags kom ett par ställningstaganden om etanol från den amerikanska regeringen. Rapporteringen i svenska media har varit nästan obefintlig, med undantag för Dagens Industri (di.se) och lantbrukstidningen ATL. Bägge medier vinklade nyheten på att USA nu satsar på etanol. Rubrikerna löd ”USA trycker på för mer etanol” och ”Miljoner till etanol”. Det är både sant och inte riktigt sant. Den amerikanska regeringen både satsar och bromsar samtidigt.

Så här ligger det till:
Två centrala aktörer inom den amerikanska administrationen lade i fredags ett förslag, som nu ska ut på remiss (hearings) och beslut under hösten. Den amerikanska miljömyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) lade kraftigt försenat sitt förslag om kvoter för biodrivmedel för 2014 – 2017. Det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) lade ett eget förslag om stöd på 100 miljoner dollar för att förbättra och utvidga marknaden för etanol. Det är det senare förslaget som refererats av de svenska tidningarna. Skälet till både dessa ställningstaganden är att man nått taket för volymstillväxt med låginblandning på 10 procent i bensinen. Man talar om en ”blending wall”.

USA är ett bensinland. I stort sett alla bilar går på bensin. Det beslut som EPA grundar sitt ställningstagande på togs av Kongressen 2007. Man beslutade då om en Renewable Fuel Standard (RFS), och angav mål för hur mycket förnybara drivmedel som skulle produceras under kommande år, en trappa med ständigt stigande volymer, där man med tiden skulle mata in allt mer ”avancerade biodrivmedel” tillverkade av cellulosa och avfall. EPA har uppdraget att tolka regelverket och fastställa exakta kvoter, eller snarare volymer, för varje år. Precis som i Sverige har bränsleförbrukningen per kilometer minskat i USA. Det betyder att en viss volym räcker längre. Man har därför slagit i taket snabbare än man trodde för några år sedan.

Här kommer jordbruksdepartementets initiativ in. Syftet med pengarna är att bygga upp marknader för E85 och E15 och att testa system med pumpar där bilisten fritt kan välja blandningsprocent. Det finns redan idag över 17 miljoner flexifuel-bilar i USA som kan köras på E85. Det finns också 2 400 tankställen med E85, främst i majsbältet i Mellanvästern. Men stora delar av USA saknar distributionsnät för E85. Och bilindustrin motarbetar E15, alltså bensin med 15 procent inblandning av etanol.

Biodrivmedelsbranschen motarbetas också aktivt av oljeindustrin, som nu också hotar med att starta rättsliga processer mot EPA.

Förslaget från EPA är att höja de totala volymen för biodrivmedel från 15,93 miljarder gallon (cirka 64 miljoner kubikmeter; en gallon är 4 liter) 2014 till 17,4 miljarder gallon 2016. Mängden cellulosabaserad etanol ska öka från 33 miljoner gallon till 206 miljoner gallon, eller till drygt 800 000 kubikmeter 2016. Volymerna ligger en bra bit under de mängder som Kongressen räknade med 2007. Biodrivmedelsindustrin är inte nöjd, men det sker trots allt en fortsatt satsning, och regeringen visar tydligt att man fortsatt tror på biodrivmedlen. Men läget på energimarknaden är ett annat än 2007. USA har ökat den inhemska oljeproduktionen med skifferolja och fracking. Oljepriserna har sjunkit. Och i Kongressen regerar republikanerna som har starka kopplingar både till oljeindustrin och till jordbrukslobbyn.

Förslaget att satsa hårdare på E85 innebär att USA nu på allvar slår in på den väg Sverige tog omkring 2007, med utbyggnaden av ett distributionsnät för E85 och satsning på flexifuel-bilar. Kanske kan vi få en nytändning för E85 också i Sverige. Om USA gör det, måste det ju vara rätt – inte sant?

Det är inte bara oljeindustrin som motarbetar biodrivmedlen i USA. Också den amerikanska miljörörelsen är generellt motståndare, främst mot majsetanolen. Både Oxfam och ActionAid gjorde kommentarer i fredags där de beklagade att man ökar volymerna för biodrivmedel. Oxfam är glada åt att EPA har dragit ner volymerna jämfört med tidigare planer, men tycker ändå att det för mycket:

”…det är inte på långa vägar nog för att rätta till den skada som produktionen av biodrivmedel orsakar. Det är Kongressens ansvar att träda in och fixa RFS så att vi kan satsa på en hållbar väg för ren energi som inte förstör globala livsmedelsmarknader, skadar miljön och äventyrar motståndskraften i våra värdefulla åkermarker.”

ActionAid skriver:

”…EPA ignorerar den skadliga effekten på livsmedelsäkerhet och markrättigheter för människor som lever i fattigdom jorden runt.”

Hur ActionAid kan påstå att den amerikanska etanolproduktionen tar ifrån fattiga människor deras markrättigheter är svårt att förstå. USA är idag exportör av etanol, och den amerikanska etanolen görs från inhemsk majs.

Om Oxfams uttalande kan man säga att inget skulle förstöra världens livsmedelsmarknader mer än om USA plötsligt skulle stoppa produktionen av etanol och släppa ut sitt majsöverskott på världsmarknaden. Det skulle leda till pressade priser och slå ut miljontals småproducenter i andra länder, med sämre självförsörjning på livsmedel i många länder som resultat.

I en kommande blogg ska jag kommentera FAO:s nyligen publicerade rapport ”The State of Food Insecurity in the World”. I den finns inga uppgifter om att biodrivmedlen bidrar till hungern i världen.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer