Tillbaka

Trots allt hattande så går vi framåt

Visst har vi nått långt men vi hade kunnat nå mycket längre!

Vi har kommit långt, 15,1 procent förnybart i transportsektorn under 2013. Andelen förnybart är redan nu långt större än regeringens egen målsättning om att nå 10 procent till år 2020. Tyvärr bromsar den mycket osäkra politiska situationen utvecklingen, och vi ser väldigt lite tillkommande svensk produktion av biodrivmedel.

Regeringen bör därför omedelbart agera enligt sin egen utredning Fossilfrihet på väg, dvs höja klimatambitionerna och stödja investeringar i ny biodrivmedelsproduktion. I ljuset av gårdagens utspel av näringsministern angående pumplagen, bör regeringen även undersöka hur de kan stärka E85 och fordonsgasmarknaden. Vi skulle ha nått nära 20 procent förnybart i transportsektorn om politikerna vågat fortsätta sin satsning på E85, istället för att svika sina egna löften. Hade regeringen dessutom redan för 5 år sedan definierat vad deras eget mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 innebär i praktiken och infört långsiktigt bindande styrmedel, hade vi kunnat nå ännu längre.

Dubbelräkning blåser upp siffrorna

Tyvärr så är det inte helt sant när man säger att andelen förnybart är 15,1 procent. Dessa 15,1 procent gäller ”med Förnybartdirektivets redovisningsmetod”, som bland annat innebär att man ska dubbelräkna biodrivmedel som görs av avfall och restprodukter. Det innebär att den svenska biogasen och talloljedieseln räknas dubbelt. Den verkliga andelen förnybart var 9,3 procent 2013. Det betyder att vi fortfarande till drygt 90 procent är beroende av fossil energi i transportsektorn, men att vi också ligger nära 10-procentsmålet även utan dubbelräkning.

Kvotplikten bromsar upp utvecklingen

I maj i år inför regeringen en kvotplikt som enligt dem ska öka användningen av biodrivmedel i transportsektorn. Energimyndighetens siffror visar med pinsam tydlighet att så inte är fallet.

Låginblandningen av etanol och FAME i bensin och diesel ökar något men den fantastiska marknadstillväxten av HVO raseras genom ett trollslag. Ej heller ser man någon möjlighet att dämpa fallet i E85 användningen. Energimyndigheten tror inte heller på någon ytterligare tillväxt av biogas eller el de närmaste åren.

Prognosen visar att den förnybara andelen minskar under 2014, när kvotplikten införs nu i maj, till 14.1. Under 2015 fortsätter raset ned till endast 13,5 procent förnybart i transportsektorn. Elaka tungor skulle kunna tolka det som att regeringen försöker införa ett kvotsystem som säkrar att vi just når målet om 10 procent förnybart i transportsektorn, istället för som nuvarande marknadsutveckling tyder på skjuta över det med råge.

2030 är inte långt borta

Om vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och en fossilfri transportsektor 2050, kan vi inte ha en regering vars målsättning är att krympa marknaden för biodrivmedel i Sverige. Ska vi kunna realisera den svenska drivmedelsproduktionspotentialen på ca 50 TWh och de ca 15 000 arbetstillfällen som denna produktion skulle bidra med kan vi inte vänta längre.

Vi har utrett den fossiloberoende fordonsflottan i snart 5 år, kanske dags att vi börjar realisera den istället?

/Lena Bruce

Vi använder oss av cookies.Läs mer