Tillbaka

Tillsätt en haverikommission för E85

Sju av tio verkstäder rekommenderar ägarna av flexifuelbilar att tanka bensin istället för E85. Kanske har vi där en huvudförklaring till att luften gått ur marknaden för E85, trots att det idag klart lönar sig att köra på etanolbränslet, med den prisdifferens som finns gentemot bensin, om man korrekt korrigerar för skillnaden i energiutbyte.

Svenska Dagbladets motorredaktion har gjort ett stycke bra journalistik och pratat direkt med killarna (för det är väl mest killar?) ute på verkstäderna. Inte med kommunikationsavdelningarna, som vet vad som är politiskt korrekt att säga.

Rådet att tanka bensin i flexifuelbilarna går tillbaka på den bränsleskandal som inträffade för ett par år sedan, då det kom ut dålig etanol på marknaden, med för hög svavelhalt. Ett antal bilar fick skador på bränsleinsprutningen vilket ledde till dyra reparationer. Bilföretagen och bränsleföretagen skyllde på varandra och en del bilägare kom i kläm. Det kan ha förekommit även andra barnsjukdomar med flexifueltekniken, som motiverar att mekanikerna säger som de gör.

Men det är förstås usel klimatpolitik att köra bilarna på bensin. Och det är ett tragiskt slöseri med den infrastruktur som byggts ut för att förse alla Sveriges samhällen med E85. Sveriges unika satsning på flexifuel och högblandat bränsle, vid sidan av låginblandningen, har gått i väggen, trots den stora satsningen.

Regeringen har hjälp till, genom att ta bort det reducerade förmånsvärdet för flexifuelbilar. Det har lett till att det inte säljs många nya fordon för E85, och att de äldre bilarna flyttat över till andrahandsmarknaden, där de körs kortare sträckor, dvs det går åt mindre E85 per bil. Det är ytterligare en förklaring till kollapsen för E85 under senare år.

Själv har jag kört en Ford Focus Flexifuel sedan december 2006, dvs i sex och ett halvt år, drygt 8500 mil, och tankat enbart E85. Tre gånger har tanken fyllts med bensin. En gång när min bror lånade bilen och inte visste att den skulle tankas med den blå slangen. En gång i Danmark och en gång i Norge. Bilen har gått som en klocka, aldrig hackat och aldrig haft startproblem ens vid de bistraste vinterförhållanden. Peppar, peppar.
Jag har heller aldrig hört några negativa saker om bilen eller bränslet på verksta’n.

Den svenska satsningen på E85 och flexifuel var och är unik i Europa. Den får inte klantas bort på det sätt som skett under de senaste åren. Energimyndigheter säger att de tänker göra en utredning. Det är bra. Också SPBI håller på med en analys. Det behövs en bred genomlysning, där alla parter finns med, och där staten tar sitt ansvar. Koppla in bränslebolagen och bilbranschen. Undersök ordentligt vad som ligger bakom alla påståenden om flexifuel och E85. Låt det bli en ”haverikommission” som vänder på alla stenar, och med syfte att få etanolen på banan igen. För i grunden är etanolen ett bra fordonsbränsle, och en viktig del i strategin för att ersätta fossila bränslen och ta bort klimatgasutsläppen från transportsektorn.

Kasta inte ut barnet med badvattnet! Åtgärda barnsjukdomarna!

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer