Tillbaka

Svenska tomater – allt mer klimatsmarta

Är en spanskodlad tomat bättre ur klimatsynpunkt än en svensk?

Ja, säger Göteborgs hamn, och stödjer sig på en studie som man beställt av SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik.

Göteborgs hamn sysslar med transporter, och det ligger i deras intresse att framhålla att det är bättre att transportera stora volymer, gärna via den egna hamnen. Alltså – hellre tomater från Spanien via Bilbao än svenska tomater från ett växthus i Skåne – eller Överkalix.

Men verkligheten är mer komplicerad än Göteborgs hamn vill ge sken av.

Spanska tomater odlas på friland eller i växthus som inte kräver tillsatsvärme. Svenska växthus måste värmas upp. Förr gjorde man det alltid med eldningsolja, och det gynnades med låg koldioxidskatt.

Idag gör man det allt oftare med biobränslen, t ex flis eller pellets. Omställningen går nu mycket snabbt. För några år sedan var det bara undantagsvis som man eldade växthusens pannor med biobränsle – idag är 60 procent av värmen till tomatväxthusen biobränslen. Men fortfarande finns en del olja och naturgas kvar. Och SIK räknar med snittet, och därmed belastas alla svenska tomater med ett ”koldioxidavtryck” som gör att de bli något sämre än de spanska importtomaterna. För trots att det går åt en hel del drivmedel för att driva fraktbåtar och lastbilar som kör tomater från Sydeuropa, så blir det ett något större utsläpp från de kvarvarande oljepannorna.

Det handlar om ”kollektiv bestraffning” – för många växthus har redan ställt om helt till förnybar uppvärmning, och deras tomater hamnar också de under beteckningen ”svenska tomater”. Analysen är kanske oantastlig, rent vetenskapligt. Men den ger en felaktig bild för allmänheten. De svenska tomaterna blir allt mer klimatsmarta. Om några år kommer de alla att odlas i växthus som värms med flis och pellets eftersom koldioxidskatten kommer att höjas så att det blir omöjligt att fortsätta med eldningsoljan och gasen.

Men under tiden har Göteborgs hamn och SIK gjort sitt bästa för att slå ut ytterligare några svenska växthus. Mellan 2002 och 2011 minskade den svenska tomatodlingen i växthus från 23 000 till 13 000 ton. Göteborgs hamn gör det i egenintresse, för man vill ha mer frakter med båt. SIK gör det för att man får betalt av Göteborgs hamn.

De svenska tomatodlarna gör sitt bästa för att ställa om till miljövänlig produktion – men hängs istället ut som klimatbovar.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer