Tillbaka

Naturvårdsverket missade klimatnyheten – var det med flit?

Naturvårdsverket har presenterat statistiken för svenska utsläpp av växthusgaser 2016.

Utsläppen minskade med 1,6 procent mellan 2015 och 2016, till 52,9 miljoner ton CO2. Det var en positiv nyhet, och tvärtemot de preliminära siffror som spreds i våras som visade att utsläppen stod still eller kanske till och med ökade. Men verket missade att berätta den största positiva nyheten, att utsläppet från trafiken stod för hela minskningen på 900 000 ton koldioxid, och att minskningen i vägtrafiken var hela 5,6 procent. Ännu mer sensationellt: utsläppen från tunga lastbilar minskade med 11 procent!

Tvärtom innehåller Naturvårdsverkets infomation vilseledande beskrivningar av utvecklingen på transportområdet. Är det bara en normal miss, eller gör man så på flit från vår miljö- och klimatmyndighet? Kanske tar det emot att medge att övergången till biodrivmedel nu står för hela minskningen av klimatgasutsläpp i Sverige.

Följden av Naturvårdsverkets missade nyhet är att också våra ledande media missar nyheten, och att svenska folket inte får veta varför utsläppen förra året minskade med 900 000 ton koldioxid. Varken Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har idag på morgonen noterat att hela utsläppsminskningen handlar om minskade utsläpp från vägtrafiken och att hälften av minskningen handlar om bränslebyte i våra lastbilar.

Svebio har gång på gång berättat om hur snabbt övergången till biodrivmedel nu sker, att mer än 20 procent av våra drivmedel idag är biodrivmedel – biodiesel, etanol och biogas – och att mer än 25 procent av all diesel idag är biodiesel. Den stora ökningen och den höga andelen inom dieselbränslen beror på den mycket snabba ökningen för HVO-diesel, den diesel som tillverkas av olika biooljor, fetter och biprodukter. Mest känd för allmänheten är tallolje-HVO, men det finns många andra råvaror.

Det är självklart att denna omställning får genomslag i klimatstatistiken.

Vilken bild ger då Naturvårdsverket på sin hemsida och till pressen?

Man noterar den totala minskningen på 1,6 procent och att utsläppen minskat med 26 procent sedan 1990. Därefter skriver man främst om långsiktiga faktorer, och där sägs att inrikes transporter ”är mindre bidragande till den långsiktiga trenden”. Knappast sant med tanke på att utsläppen från inrikes transporter de senaste tio åren minskat med 3 miljoner ton, av den totala minskningen 13 miljoner ton. Ett betydande del.

Sedan har man en mellanrubrik som lyder:

  • Utsläpp från inrikes transporter minskar långsamt

Texten understödjer inte mellanrubriken: man noterar att utsläppen från transportsektorn minskat med 5 procent, alltså tre gånger så mycket som för Sverige totalt. Men man tonar ner betydelsen av detta och skriver att övergången till biodrivmedel och effektivare fordon motverkas av ökning i trafikarbetet.

Därefter finns det en länk till en faktasida om utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Diagrammet visar tydligt att utsläppen minskat snabbt sedan 2010, och den stora nedgången sker i vägtrafiken.

I den förklarande texten skriver man att utsläppen från personbilar återigen minskat, med 3 procent. Sedan kommer en ny missvisande mellanrubrik:

  • Utsläppsminskningen från tunga fordon saktar in

Här finns ingen siffra för förändringen det senaste året, men en uppgift om att utsläppen från tunga fordon är 11 procent högre än 1990.

Sedan kommer ytterligare en, som det ska visa sig, felaktig mellanrubrik:

  • Utsläppsminskningar från lätta lastbilar stannar av

Hur ser då statistiken ut? Vad döljer sig bakom rubrikerna och texterna? För att få underlaget måste man gå till SCB:s officiella statistik. Det gör jag, och blir överraskad över vad jag hittar.

DN:s och SvD:s miljöreportrar har inte gjort det, och knappast haft anledning att göra det. De har förstås litat på Naturvårdsverkets texter. Men borde de inte ha undrat över var utsläppsminskningen fanns, om den totala minskningen från inrikes transporter var 5 procent, men utsläppen från personbilar var bara 3 procent? Någonstans borde det finnas stora ytterligare utsläppsminskningar.

Det finns länk till SCB:s officiella statistik på Naturvårdsverkets hemsida, och jag följer denna länk för att hitta siffrorna för ”utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter”. Det finns ingen tryckt, lättläst rapport med tabeller, utan man får skapa sina egna tabeller ur en statistikdatabas. Jag gör en tabell över utsläppen från vägtrafik 2006 – 2016, och kortar sedan ner den till 2015 – 2016.

2015
2016
Förändring
Totala Växthusgaser (kt CO2-ekv.)
VÄGTRAFIK, TOTALT 16 710,6 15 771,3 -5,6%
– Bilar 10 662,1 10 314,6 -3,3%
– Bussar 699,3 646,1 -7,6%
– Lätta lastbilar 1 502,5 1 389,7 -7,5%
– Mopeder och motorcyklar 92,7 88,0 -5,0%
– Tunga lastbilar 3 754,0 3 332,9 -11,2%
  • Utsläppen från vägtrafiken minskade med 940 000 ton. Det förklarar mer än hela utsläppsminskningen i Sverige förra året, som var 862 000 ton. Minskningen av utsläpp från vägtrafik var 5,6 procent.
  • Minskningen från bilar var 3,3 procent och i absoluta tal 348 000 ton.
  • Den största minskningen hade tunga lastbilar, med hela 11,2 procent, eller 422 000 ton. Detta var den enskilt största minskningen av utsläpp bland alla kategorier som mäts i det svenska samhället, och de tunga lastbilarna svarar för nästan hälften av den svenska utsläppsminskningen mellan 2015 och 2016.
  • Också utsläppen från lätta lastbilar minskade, med 7,5 procent, tvärtemot vad Naturvårdsverket påstår i sitt pressmaterial.

Alla typer av vägfordon, också bussar och MC, har minskande utsläpp. Även utsläppen från militära fordon, från inrikes sjöfart och från arbetsmaskiner minskade. Förklaringen är förstås att alla använder mycket diesel, som till allt större andel består av biobränsle.

Varför berättar inte Naturvårdsverket denna glada nyhet?

När jag var barn hade vi ett skämt som gick ungefär så här:

Han tog min smörgås! Var’e med flit? Nej, med leverpastej!

Jag kan inte påstå att Naturvårdsverket med flit låter bli att berätta om klimatnyttan av att våra drivmedelsbolag, åkerier och transportbeställare nu håller på att byta bränslen. Men visst verkar det som att verket sprider pastejer istället för fakta. Jag har svårt att tro att verkets experter inte studerat tabellerna i detalj. DN:s och SvD:s journalister vill jag inte klandra, även om jag tycker att också de borde titta i tabellerna och räkna själva.

/Kjell

 

 

 

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer