Tillbaka

När banker ställs vid skampålen räknas inte bioenergi till deras fördel

”De sju största bankerna i Sverige har valt att investera över sju gånger mer i fossil energi jämfört med förnybar de senaste fem åren. Det visar vår internationella granskning.”

Så skrev Fair Finance Guide Sverige i ett pressmeddelande den 5 november. Det låter inte bra. Men riktigt så usla är nog inte de svenska bankerna, eftersom man i den här analysen bara tagit med en del av de förnybara och klimatvänliga investeringarna.

Bioenergin och vattenkraften har definierats bort ”av metodskäl”. Uteslutningen av bioenergin har troligen också att göra med att den organisation som leder projektet, Oxfam, är uttalad motståndare till produktionen av biobränslen.

I Sverige företräds Fair Finance Guide av Sveriges Konsumenter. I projektet ingår också Svenska Naturskyddsföreningen, Diakonia (Svenska Kyrkans biståndsorgan), Amnesty och Fair Action. Projektet har bekostats helt och hållet av Sida.

Det är flera som tagit upp nyheten om bankernas fossila slagsida. Till exempel Miljöaktuellt, som i sin nätupplaga hade rubriken ”Här är banken som satsar 24 gånger mer på fossilt än på förnybart”, med syfte på Handelsbanken. I texten skriver man också att ”Sveriges sju största banker har investerat över sju gånger mer i fossilt än i förnybart de senaste fem åren”.

Ingenting av detta stämmer, om man gör en riktig definition av förnybart.

Vad menar man då med ”förnybart” i rapporten? Jo, förnybart är detsamma som ”sol, vind och geotermi”. Så här skriver man i den svenska sammanfattningen:

”I granskningen jämförs endast fossil energi med förnybar energi, inga andra energislag ingår. Förnybar energi är avgränsat till de mest rena energislagen: solenergi, vindenergi och geotermisk energi. Andra energislag som vattenkraft och kärnkraft ingår inte då de innebär andra miljöskador och miljörisker. Inom fossil energi ingår alla typer av fossila bränslen och fossil energiproduktion.”

Observera att man här inte ens nämner bioenergin, än mindre att bioenergin utelämnats.

Jag ringer upp den svenska representanten i den kommitté som beslutat om metoden, Jakob König på Sveriges Konsumenter. Han säger att man uteslöt bioenergin därför att det finns många bioenergiprojekt som ifrågasätts, inte minst i u-länderna, och att man inte haft möjlighet att skilja på bra och dåliga bioenergiprojekt. Då valde man istället att helt lämna bioenergin åt sidan, och bara jämföra bankernas satsningar på fossila bränslen jämfört med sol, vind och geotermi.

I den stora rapporten på 313 sidor behandlas frågan om bioenergi på sidorna 21 och 22. I den kortfattade texten ger man en kraftigt förenklad och negativt vinklad bild av bioenergin, med hänvisningar till negativa källor som Biofuelwatch och Oxfam. En lång rad negativa omdömen om bioenergi återges och texten avslutas med följande:

”Due to these controversial issues regarding biomass and biofuels, and the consensus among coalition partners that bioenergy is not a clear-cut viable alternative to traditional fossil fuels it is not considered as an alternative in this study.”

Vad menas med ”coalition partners”? Det är de 25 organisationer som står bakom Fair Finance Guide. Bland dessa 25 är fem de ovan uppräknade svenska organisationerna. Enligt texten i rapporten finns det alltså konsensus om att utesluta bioenergin som förnybart alternativ. Jakob König säger att det i första hand handlar om en metodfråga, och att det är svårt att kategorisera bra och dåliga bioenergiprojekt. Texten säger istället att de 25 är överens om att bioenergi inte är ett alternativ till fossila bränslen.

Hur är det då med de svenska bankerna? Den period som undersökts är åren 2009–2014. Enligt den svenska sammanfattningen har de svenska bankerna lånat ut 114 miljarder kronor till fossil energi och bara 28 miljarder till förnybar energi, och investerat 45 miljarder i aktier i fossila bolag, men bara 1,8 miljarder i företag inom förnybar energi.

Bioenergin är som sagt helt frånvarande. I den 313-sidiga rapportens kapitel om Sverige nämns att de svenska energiföretagen också investerat i vattenkraft och kärnkraft – men bioenergin förbigås med tystnad. Undersökningen har gjorts av en grupp holländska konsulter. Firman heter Profundo som har sitt kontor i Haag. De har nog aldrig hört talas om att bioenergin är Sveriges största energikälla. De har säkert inte heller någon aning om den svenska fjärrvärmen och kraftvärmen. De lever i sin egen holländska bubbla, där den förnybara energin fortfarande bara ligger på 6 procent, jämfört med Sveriges 52 procent.

Sveriges stora framgång inom förnybar energi, och mycket låga utsläpp av koldioxid per invånare, beror till stor del på bioenergin. Det vet alla svenskar som är insatta i energifrågor. Vi har under de senaste åren satsat omkring 30 miljarder på nya kraftvärmeverk för biobränslen – lika mycket som man noterat att de svenska bankerna lagt på sol och vind. Vi har dessutom investerat i fjärrvärmenät och värmeverk utan elproduktion, i pellets- och fliskonverteringar i industrin, i produktionsanläggningar och användning av biodrivmedel.

De svenska bankerna har säkert varit med och investerat också i de här projekten. Man kan kritisera dem för att de fortfarande satsar så mycket pengar på fossilt. Men de bör också ha credit för de satsningar som sker på alla förnybara energislag. Liksom de bolag som finns med i studien, exempelvis Fortum som investerar i världens första biokraftvärmeverk i Stockholm och bygger kraftvärmeverk för biobränslen och avfall i de baltiska länderna och Polen, och där ersätter fossila bränslen.

För Oxfam och Profundo är det kanske naturligt att inte räkna med allt detta. Men varför hänger Sveriges Konsumenter, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Amnesty, Fair Action och Svenska Kyrkans Diakonia på och låter dem göra en undersökning som är så missvisande? Och varför betalar Sida hela kalaset med pengar ur vår biståndsbudget?

/Kjell

Vi använder oss av cookies. Läs mer